Adhin: “Ik ben op geen enkele grond schuldig”

Ashwin Adhin in gesprek met journalisten. Beeld: YouTube

“Ik ben op geen enkele grond en in geen enkele zaak schuldig,” laat ex-vicepresident tevens NDP-parlementariër Ashwin Adhin weten met betrekking tot de zaak waarbij de procureur-generaal (pg) het parlement gevraagd heeft om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hij maakt duidelijk dat hij geen vernielingen heeft aangericht aan spullen, die het Kabinet van de Vicepresident toebehoren.

De gewezen vicepresident gaf in gesprek met journalisten aan, dat hij nooit eerder in aanraking is gekomen met de politie voor vernieling en of verduistering. De parlementariër is van mening dat het goed is dat het parlement hoort hoe zaken in elkaar zitten en de zaak wordt afgerond.

Tijdens een dinsdag gehouden huishoudelijke vergadering is besloten om invulling te geven aan het verzoek van de pg. Er is in dat kader een commissie samengesteld onder leiding van Asiskumar Gajadien. De commissie bestaat verder uit Stephen Tsang (NDP), Miquella Soemar-Huur (ABOP), Ronny Asabina (BEP), Ivanildo Plein (NPS), Ebu Jones (NDP) en Cheryl Dijksteel (VHP). De commissie zal Adhin horen.

Adhin merkte verder op dat het parlement nu de ruimte heeft om zelf te zien dat hij onschuldig is. Volgens hem heeft het parlement als eerst de ruimte om hem te horen. Het zal al gauw gaan blijken, dat het om een kleine case gaat. De parlementariër zal meewerken en ingaan op de uitnodiging van de hoorcommissie.

Hij merkte op dat er in eerste instantie verkeerd is gehandeld, waarbij hij onterecht in verzekering is gesteld. Er is volgens hem daarbij sprake van een zekere mate van vrijheidsberoving. Hij laat het aan zijn advocaten over om de nodige stappen te ondernemen.

De parlementariër laat weten dat de gemeenschap gerust kan zijn, want “Adhin is gebleven zoals hij is en zoals men hem kent.” Hij blijft erbij dat er sprake is van polarisatie en dat men zaken niet op de spits moet drijven. Suriname is een vreedzame gemeenschap en zo willen we dat houden. Adhin merkte verder op dat er helaas in de afgelopen periode spanningen zijn geweest, die de gemeenschap voelt.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG