Avondklok vervroegd naar 21.00 uur; geen pagara-estaffete

De pagara-estafette op 31 december 2019. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Dit jaar is er op 31 december geen pagara-estafette. Ook de vuurwerkverkoop zal streng gecontroleerd worden. Dat zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in een televisietoespraak. Vanaf dinsdag 15 december geldt de avondklok van 21.00 tot 05.00 uur.

De afgelopen weken hebben wij een dalende trend van het aantal COVID-19-besmettingen kunnen waarnemen, zei Ramadhin. Hierdoor was er ruimte voor versoepeling van de maatregelen. “Jammer genoeg zien wij de afgelopen dagen een zorgwekkende stijging in het aantal besmettingen. We zijn gegaan van nul besmettingen per dag naar dagen waarop we zes en tien besmettingen gezien hebben, het afgelopen weekend.”

Volgens de minister is de bron van de stijging terug te traceren naar een aantal clusters:
– Brazilianen uit Frans-Guyana.
– Brazilianen uit de goudvelden.
– Besmettingen die plaatsvinden tijdens evenementen.

Vooral in deze decembermaand is het uitdagend gebleken sociale bijeenkomsten te beperken. Privéfeesten, Kerstdiners maar ook bars, cafés en restaurants zorgen voor situaties waarin de COVID-maatregelen niet gehandhaafd worden.

De relatief snelle groei die mede hierdoor is ontstaan, kan catastrofaal zijn. “Als regering zijn we meteen overgegaan tot actie en relevante actoren zullen zich de komende dagen toeleggen op strengere controle op de naleving van protocollen op openbare activiteiten.”

Ramadhin meldt dat er een multidisciplinair team is ingesteld. Dit team bestaat onder andere uit de Arbeidsinspectie, milieu-inspectie, politie, militairen en de bestuursdienst. Deze zullen waar nodig ondersteuning verlenen aan het Quick Response Team.

De eerdergenoemde bezorgdheid heeft volgens minister Ramadhin ook te maken met het huidige straatbeeld in Suriname. “Er zijn consequent steeds meer feesten. Er zijn steeds meer plekken die de regels overschrijden. Wij weten dat mensen in een feeststemming zijn. Ik wil echter benadrukken dat wij landgenoten zullen verliezen, als dit gedrag verdergaat. Er zullen meer mensen in ziekenhuizen belanden en zoals we eerder gezien hebben, overlijden.”

Daarom is het noodzakelijk met spoed twee besluiten door te voeren, welke zullen gelden tot nader orde:
1. Het uitgaansverbod geldt vanaf dinsdag 15 december van 21.00 uur tot 05.00 uur.
2. Het samenscholingsverbod geldt voor groepen van groter dan twintig personen.

Daarnaast zal de controle van de grens van Frans-Guyana geïntensiveerd worden. Er zullen geen vergunningen uitgegeven worden voor feesten gedurende de maand december. Ook niet voor outdoor events.

Nederland
Aan de hand van de ontwikkelingen in Nederland, houdt de regering rekening met aanpassingen in het huidige luchtverkeersbeleid. Hiervoor worden er van de week intensieve gesprekken gevoerd met actoren binnen de luchtvaartsector.

Vanaf dinsdag 15 december gelden de volgende maatregelen:
De algemene maatregelen blijven van kracht.
1. Draag mond- en neusbedekking.
2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
3. Was regelmatig de handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.

Maatregel 1
Het uitgaansverbod wordt ingesteld van 21.00 uur tot 05.00 uur.

Maatregel 2
Geen samenscholing van groepen groter dan twintig personen.

Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten, zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:
– Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan één persoon per vijf vierkante meter tegelijkertijd.

Maatregel 4
Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en/of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan.

Maatregel 5
Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water, is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol Openbaar Vervoer.

Maatregel 6
Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken, ondanks het verbod toch open zijn.

Maatregel 7
Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden, mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld: markten, recreatieoorden, casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport- of fitnesscentra en contactberoepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops; Dit alles volgens de geldende protocollen, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.

Maatregel 8
De grens via de lucht blijft partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector.

Maatregel 9
Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen.

Maatregel 10
Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

VANDAAG