VIDS en OSIP verklaren verkiezingen Powakka ongeldig

Print Friendly, PDF & Email

De onlangs gehouden verkiezingen in Powakka zijn ongeldig verklaard door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para en Wanica (OSIP). Het besluit volgt na diepgaand beraad van de besturen van deze organisaties. Deze ‘verkiezingen’ zijn doorgedrukt ondanks een dringend beroep vanuit OSIP om ze aan te houden, en er geen dwingende en spoedeisende redenen waren om de verkiezingen met spoed te moeten houden.

Een groot deel van de ‘kiesgerechtigden’ van Powakka, heeft als gevolg van de onduidelijke situatie en gespannen sfeer, niet deelgenomen aan de ‘verkiezingen’. Er waren onduidelijkheden wie stemgerechtigd is en of alle deelnemers wel of niet gerechtigd waren om aan de verkiezingen deel te nemen, bijvoorbeeld stedelingen die per bus naar Powakka zijn gebracht en minderjarigen.

Verder wordt gemeld dat de VIDS, OSIP en een vertegenwoordiging van de overheid afwezig waren tijdens deze ‘verkiezingen’. Behalve deze procedurele tekortkomingen, blijkt dat geen van de vier kandidaten een meerderheid van de kiesgerechtigde stemmen heeft behaald.

Integendeel heeft de zogeheten winnaar van de verkiezingen nog geen kwart van het aantal stemgerechtigden achter zich gehad, terwijl de andere kandidaten tezamen, bijna het dubbele daarvan hebben gekregen. De conclusie hieruit is, dat de zogeheten winnaar van de verkiezingen absoluut geen meerderheid van de uitgebrachte stemmen, laat staan van de gemeenschap, achter zich heeft. Dit is geen goede basis voor een nieuw dorpsbestuur.

VIDS en OSIP hebben daarom allang als richtlijn, dat dorpen geen verkiezingen moeten houden bij bestuurswisseling. De traditionele wijze van aanwijzing dient gevolgd te worden, waarbij een geschikte kandidaat wordt geïdentificeerd door een commissie van wijzen, op basis van een profielomschrijving en na huis-aan-huis consultaties, gevolgd door een dorpsvergadering, die zich over de kandidaat uitspreekt.

De organisaties benadrukken dat er met dit besluit geenszins afbreuk gedaan wordt aan het zelfbeschikkingsrecht van inheemse volken. Dit is een recht dat een volk toekomt, niet een groep in een dorp. De autonomie en mening van de gemeenschap van Powakka worden gerespecteerd, en daarom juist kan het niet worden toegestaan dat zulke acties die niet stroken met de collectieve traditie en cultuur, worden gesanctioneerd.

VIDS, OSIP en het dorpsbestuur van Powakka zullen een nieuw proces voor bestuurswisseling in Powakka inzetten en begeleiden. Daarnaast zal de bestaande, algemene procedure voor bestuurswisseling verder verfijnd en vastgelegd worden, in samenspraak met de Inheemse gemeenschappen. De overheid zal van deze besluiten in kennis gesteld worden.

VANDAAG