Medische Zending bezorgd om hernieuwde toename COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

De Medische Zending (MZ) maakt zich zorgen over de hernieuwde toename van het aantal COVID-19-positieven in Suriname. Meer nog om de isolatie- en quarantaine faciliteiten die nog opgezet moeten worden in het binnenland. De MZ heeft met de lockdown en de feestdagen in het vooruitzicht een massale trek van personen richting het binnenland waargenomen. De massale trek naar het binnenland wordt afgeraden.

Ook in het binnenland zijn er in de afgelopen week positieve gevallen geregistreerd, voornamelijk afkomstig van de mobiele populatie in de goudvelden. Via een van de MZ-poliklinieken is een persoon werkzaam in een van de goudvelden positief bevonden, meldt MZ in een persbericht.

De afgelopen dagen is er een epidemiologische missie geweest naar het Njoen Jacob Kondre, waarbij zowel van de goudvelden als van de dorpen personen, indien suspect, zijn gescreend. Er zijn ook swabs afgenomen. De positieven zijn in de dagen voor het testen, normaal in contact geweest met anderen, en zo vele personen blootgesteld aan COVID-19-besmetting. Een toename in de mobiele alsook de stabiele populatie is bijna vanzelfsprekend.

MZ doet daarom een beroep op eenieder, die in de afgelopen periode verbleef in de goudvelden of omliggende dorpen en verschijnselen vertoont, om zich aan te melden op één van de poliklinieken van MZ waar zij gescreend en indien nodig, geswabd kunnen worden. Van de gemeenschap in het binnenland wordt alertheid verwacht en gevraagd om elk verschijnsel serieus te nemen en contact te zoeken.

VANDAAG