President Santokhi: “Olievondsten bieden perspectief voor duurzame ontwikkeling”

President Santokhi. Foto: GOV TV

De grote olievondsten bieden bijzondere perspectieven aan Suriname voor duurzame ontwikkeling. “De opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen, waaronder olie, zullen in de visie van de regering immers moeten toekomen aan het Surinaamse volk, en daarvoor worden alle randvoorwaarden gelegd,” zei president Chan Santokhi onlangs op de eindejaarspersconferentie van de regering.

“De samenleving zal, mits wij in de gelegenheid worden gesteld om deugdelijk financieel economisch beleid te blijven voeren, een welvaart kennen zoals die nog nooit eerder in ons land is gekend. En binnen het afgelopen jaar is daarvoor de basis gelegd”, beloofde het staatshoofd.

Volgens de regeringsleider zijn de olievondsten van de afgelopen periode en de bezoeken van hoge buitenlandse functionarissen aan Suriname mooie momenten geweest voor de regering-Santokhi. Hij noemt de bezoeken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, en het officiële bezoek van president Irfaan Ali van Guyana hoogtepunten.

Met zijn Guyanese ambtgenoot zijn er verschillende bilaterale gesprekken gevoerd die de basis zullen vormen voor verregaande samenwerking tussen de Guyana’s en op basis van reciprociteit en gezamenlijke ontwikkeling. Het bezoek van president Ali was tijdens de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

Naast het Guyanese staatshoofd waren ook de Nederlandse en Braziliaanse ministers van Buitenlandse Zaken, respectievelijk Stef Blok en Ernesto Araujo, en vertegenwoordigers van Frankrijk, aanwezig.

VANDAAG