Conceptrapport IMF vrijdag naar sociale partners

President Chan Santokhi. Beeld: CDS

Het conceptrapport voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat door Surinaamse deskundigen is opgesteld, moet uiterlijk vrijdag af zijn. Het is de bedoeling dat het rapport vrijdag wordt opgestuurd naar de sociale partners, zei president Chan Santokhi gisteren aan de media. Hij voegt er meteen aan toe dat het IMF niet het enige traject is dat de regering aflegt.

De regering wil de bijdrage en de inzichten van de sociale partners om het rapport te finaliseren. Hierna moet het rapport worden gepresenteerd aan De Nationale Assemblee (DNA), legt de president uit.

Volgens het staatshoofd wordt er een spookbeeld van het IMF gepresenteerd. Een ander traject is waarbij de regering samen met haar internationale financiële adviseurs een oplossing zoekt voor haar schuldenvraagstuk zowel nationaal als internationaal. Dat traject loopt goed.

Momenteel is de regering bezig gesprekken te voeren met de nationale schuldeisers om daar de schulden te herschikken. Internationaal is het Suriname gelukt om het terugbetalen van schulden en rentes te kunnen uitstellen naar maart dit jaar. In deze periode is de regering bezig te onderhandelen over hoe om te gaan met de schulden die volgens Santokhi groot zijn en die niet gedragen kunnen worden door de samenleving.

De regering is eveneens bezig met het traject om goedkoop kapitaal aan te trekken. Santokhi zegt dat de regering bezig is zich klaar te maken om met het goedkoop kapitaal de projecten uit te voeren die al reeds zijn goedgekeurd voor uitvoering.

Vrijdag wordt een regeringsvergadering belegd waarbij alle projecten die uitgevoerd moeten worden op de agenda staan. Er zal daar een besluit genomen worden om een organisatie op te zetten die ondersteunend moet zijn naar de regering en de verschillende programma’s en projecten. Daarna zal het traject van de projecten worden beschreven, met name de ‘terms of reference’.

De projecten worden beschreven op basis van hoe die ingezet moeten worden. Bij een project dat een publiek karakter heeft zal er een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden. Projecten die een privaat karakter hebben worden gedirigeerd naar de private sectoren om samenwerkingsmodellen uit te werken.

De regering wil in april starten met het uitvoeren van de projecten want dan gaat het tweede traject, de stabilisatiefase, in.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG