Adviesrapport Diasporakapitaal af

Henry Ori heeft het adviesrapport Diasporakapitaal overhandigd aan president Chan Santokhi. Foto: CDS

De commissie Diasporakapitaal heeft het adviesrapport binnen de vastgestelde periode van drie maanden afgerond en gisteren overhandigd aan president Chan Santokhi. Het staatshoofd had in oktober vorig jaar deze presidentiële commissie geïnstalleerd met als doel onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar Suriname te krijgen.

Volgens commissievoorzitter Henry Ori is de organisatie middels consultaties in Suriname en Nederland nagegaan wat de mogelijkheden tot investering van diasporakapitaal in Suriname zijn. In het rapport is voor het staatshoofd op een rij gezet welke instrumenten hij zou kunnen toepassen, wat de randvoorwaarden zijn en welke extra wetgevingsproducten nodig zijn om die omgeving te creëren opdat er diasporakapitaal wordt ontwikkeld.

Diasporabank
Het uiteindelijke doel is dat er een diasporabank komt. Echter, voordat dit punt wordt bereikt, zullen er drie belangrijke tussenstappen gezet moeten worden. Een hiervan is de mogelijkheid tot obligaties en investeringen. De diaspora in Nederland is onder meer geïnteresseerd in investeren in woningbouw en de agrarische sector. Met de diasporabank moet het mogelijk zijn om tussen Suriname en Nederland veel meer betrokkenheid te krijgen in kapitaalbeweging en -investering gekoppeld aan een portfolio van sectoren, activiteiten en projecten.

Vooralsnog wordt gemikt op de diaspora in Nederland, omdat in dat land de grootste groep Surinamers woont. Zij hebben van de Surinaamse regering een positief beeld en het imago schept vertrouwen, zei Ori. Hij zei echter dat er ook aan wetgevingsvraagstukken gewerkt moet worden, omdat de wereld streng kijkt naar kapitaalstromen.

Hij benadrukte dat door het prudent beleid en financiële transparantie van de regering ook vertrouwen gaat ontstaan bij investeerders om zaken met Suriname te doen. Ori haast zich erbij te zeggen dat het niet slechts financieel kapitaal betreft, waarmee men wil investeren, maar ook kennis en netwerken.

Rol ambassadeur
Voor de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, is er een belangrijke rol weggelegd. Hij heeft ook een rol gehad in het totstandkomen van het rapport. Echter zal de diplomaat de verbindingspersoon moeten worden tussen het reeds ingestelde Diaspora Instituut Suriname (DIS) en het nog op te zetten Diaspora Instituut Nederland (DIN).

Over de termijn waarbinnen het diasporakapitaal beschikbaar kan zijn, zegt de commissievoorzitter dat hierin geduld moet worden betracht. Er zijn volgens hem kleine successen op dit gebied, en wel in de medische sector waar er een donatie is gestort voor een aanstaande niertransplantatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Toch verwacht hij tussen zes maanden en een jaar wat directe resultaten, maar voegt eraan toe dat er voor het opzetten van een fonds ook een aantal technische procedures moeten plaatsvinden. Ori: “Er gaat aan beide kanten hard gewerkt worden om dit soort structuren een body te geven en hard aan de slag te gaan.”

VANDAAG