Overheid wil fair share uit inkomsten houtsector

Minister Armand Achaibersing van Financiën. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

“Eenieder mag verdienen binnen de houtsector, maar dit moet wel geschieden binnen wet- en regelgeving, waarbij de overheid ook haar fair share daaruit krijgt.” Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning bij de installatie van een taskforce, die ervoor zal moeten zorgen dat bij het exporteren van hout alle formaliteiten worden nageleefd.

Daarbij moeten de verschuldigde belastingen ook juist en volledig worden aangegeven en betaald. Dit betekent nu dat vanaf het uitgeven van een houtconcessie tot het exporteren van hout, dit volgens de geldende regels moet geschieden.

De taskforce heeft tot taak alle processen binnen deze sector goed in beeld te brengen en te controleren op de naleving van wet en recht. Gegevens van de diverse diensten zullen met elkaar worden vergeleken en de hieruit verkregen informatie zal worden geanalyseerd, wat moet bijdragen tot een effectieve en efficiënte controle en dus met het doel: ordening van de sector. Deze manier van samenwerken moet leiden tot een betere handhaving van wet en recht.

De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname (KPS), Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en de Belastingen. Deze taskforce functioneert rechtstreeks onder de directeur der Belastingen en de dagelijkse leiding is in handen van Andreas Wanabo, adjunct-verificateur bij de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen.

VANDAAG