Van Trikt heeft geweigerd valuta te verstrekken aan Kirpalani

Robert van Trikt

De voormalige president-commissaris van de moederbank, Vijay Kirpalani, heeft Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om gunsten gevraagd voor valutaverstrekking. Hij heeft geweigerd om dit te doen voor Kirpalani, verklaarde Van Trikt dinsdag tegenover kantonrechter Maytrie Kuldipsing tijdens de zitting van het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de CBvS.

Vergaderen moet bij CBvS
De ex-governor werd geconfronteerd met de verklaringen die Kirpalani heeft afgelegd tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. In het eerste proces-verbaal van Kirpalani heeft die te kennen gegeven, dat hij het gevoel had dat Van Trikt hem vermeed. Tot twee keer toe is er geprobeerd een ontmoeting te hebben met Van Trikt.

De gewezen governor zegt hierover dat Kirpalani bij hem op de bank is geweest, maar hij kon hem niet ontvangen omdat hij in bespreking was met buitenlandse partners. Kirpalani heeft slechts een kwartier gewacht. In een ander geval heeft Kirpalani Van Trikt uitgenodigd om bij hem in zijn handelszaak te komen vergaderen. Van Trikt vond het niet gepast voor een governor van de CBvS om op kantoor van de president-commissaris te vergaderen.

Vergaderingen en besprekingen moeten volgens hem op kantoor van de moederbank plaatsvinden. “Het is niet gestoeld op weigering”, zei Van Trikt. Daarnaast zijn er volgens Van Trikt nooit raadsvergaderingen gemist, want die schrijft de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) uit en alle directeuren en leden van het bestuur zijn aanwezig.

Tijdens alle raadsvergaderingen was het team voltallig op Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance en International Affairs van de CBvS, soms na. Zij was niet altijd aanwezig, omdat zij met de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in het buitenland vertoefde inzake Oppenheimer, zei Van Trikt.

RvC moet toezicht houden
Van Trikt hield de kantonrechter voor dat de RvC geen beschrijving noch indeling van haar taken had. Dat is pas in 2019 in orde gemaakt. Kirpalani heeft in zijn proces-verbaal te kennen gegeven, dat tegen de achtergrond van goed bestuur en compliance regels hij het wel nodig vond dat de RvC op de hoogte werd gesteld van de overeenkomsten die gesloten waren met het Belgische bedrijf Clairfield NV en de bedragen die ermee gepaard gingen.

De gewezen governor maakte de kantonrechter duidelijk, dat het niet gebruikelijk is dat de RvC overeenkomsten wordt opgestuurd en ook is nergens opgenomen dat hij dat zou moeten doen. De RvC moet toezicht houden op het beleid en de strategie van de bank. Die maakt geen deel uit van de operationele dienst, maakte Van Trikt duidelijk. Daarnaast gaf hij aan dat de RvC wel op hoogte is gesteld van de stappen die ondernomen zouden worden en projecten die uitgevoerd zouden worden. Er is ook altijd verteld waarmee de bank zich bezighoudt.

Bedragen en overeenkomsten absurd
Kirpalani heeft bij de onderzoeksrechter de opmerking gemaakt, dat de bedragen en de overeenkomsten absurd zijn. Hij is van oordeel dat de ex-governor buiten zijn bevoegdheid heeft gehandeld op een van de overeenkomsten na. Ook de bedragen ten behoeve van de aanschaf van de voertuigen voor de ex-governor zijn hoog.

Van Trikt blijft erbij dat de bedragen die betaald zijn niet hoog waren en te vergelijken zijn met andere accountancybedrijven die dezelfde diensten aanbieden. Er hebben prijsvergelijkingen plaatsgevonden. Hij gaf verder aan dat gepantserde voertuigen veel duurder zijn. Hij weet niet op basis waarvan Kirpalani vindt, dat het voertuig dat hij heeft aangeschaft veel te duur is.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG