Solidariteitsheffing van 10 procent gaat 1 februari in

De stemming in het parlement. Beeld: YouTube
Print Friendly, PDF & Email

De ontwerpwetten houdende nadere wijziging van de Wet loonbelasting en inkomstenbelasting 1922 zijn aangenomen met 31 stemmen voor en tien tegen. De ontwerpwet Wet omzetbelasting 1997 is goedgekeurd met 29 stemmen voor en tien tegen. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemming. Met de aanname van de wetten betekent het dat de solidariteitsheffing van tien procent voor de hoge inkomensklassen per februari ingaat.

SRD 150.000 belastbaar bruto per jaar oftewel SRD 12.500 per maand is de grens voor toepassing van de solidariteitsheffing. Voor iemand met een belastbaar inkomen van meer dan SRD 12.500 per maand zal dan de solidariteitsheffing tien procent bedragen op het inkomen boven deze grens. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, gaf aan dat men erkent dat men voor financiële uitdagingen staat.

Vanuit de oppositiebanken zijn er concrete voorstellen gedaan om aan meer financiële middelen te komen. De NDP-fractieleider zei dat er vanuit de oppositie is aangegeven om niet alleen naar de loontrekkers te kijken en hen te bezwaren. Hij ziet het integraal plan niet met name van het flankerend beleid.

Parmessar voerde aan dat er niet is gekeken naar de alternatieven in de hout- en goudsector, de belastingontduikers en multinationals. Volgens hem zullen de mensen die normaal belasting betalen getroffen worden. Melvin Bouva (NDP) gaf eveneens aan, dat de NDP-fractie niet tegen de solidariteitsheffing is en het treffen van maatregelen. Echter mist de NDP-fractie het totale plan. De NDP-fractie heeft daarom tegen de aanname van de wijziging van de drie wetten gestemd.

Ronny Asabina van de BEP lichtte toe, dat men beseft dat de regering pijnlijke maatregelen moet nemen in een poging om de economie weer op spoor te krijgen. “We weten wat de gevolgen zijn van de coronapandemie,” zei hij. Het innen van een solidariteitsheffing zal compenserend werken voor wat ontbeerd is. De BEP stemde daarom vóór de wijziging van de wetten Loonbelasting en Inkomstenbelasting 1922.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG