Financiën komt ondernemers tegemoet met dollars tegen unificatiekoers

Print Friendly, PDF & Email

Het ministerie van Financiën en Planning is een project gestart om met name Amerikaanse dollars beschikbaar te stellen voor ondernemers tegen de unificatiekoers. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de import van basisgoederen, zodat de vastgestelde maximumprijzen reëel zijn en gehandhaafd kunnen worden. Verschillende distributeurs hebben prijzen substantieel verlaagd en de samenleving zal dit nog deze week in de winkel merken.

President Chan Santokhi zei gisteren in het parlement dat de geldtransporten, zoals die eerder deze week hebben plaatsgevonden, structureel en met hogere volumes zullen geschieden. De geldtransporten zijn onderdeel van de maatregelen om de opwaartse druk op de koers verder te doen afnemen. Het staatshoofd noemde de unificatie van de koers vorig jaar ook als een van deze maatregelen.

Hij zei dat de monetaire autoriteiten, te weten minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname en de Deviezencommissie zich de afgelopen weken keihard hebben ingespannen om de geldtransporten van contante US-dollars weer opgang te brengen. President Santokhi: “Het eerste transport is recent gearriveerd. Zij zullen vervolgens structureel plaatsvinden en met hogere volume en met hogere bedragen. Dat zal de druk op de vraag naar valuta wegnemen.”

De regeringsleider gaf daarnaast aan dat de andere maatregelen om de druk op de koers te verminderen, waaronder de repatriatie, partiële inwisselplicht en verplichting om voor invoer vanuit Suriname te betalen, reeds in voorbereiding zijn. Hiervoor wordt een traject opgezet, waarbij de administratieve lasten voor de ondernemers zo beperkt mogelijk worden gehouden en de concurrentiepositie van de importeurs internationaal blijft gehandhaafd. Er is een team van deskundigen om dit nauw te bespreken met de verschillende doelgroepen.

VANDAAG