Bhikharie: “Denken in twee kampen wordt in stand gehouden”

Roy Bhikharie. Foto: Facebook
Print Friendly, PDF & Email

“Ik heb het gevoel alsof Suriname in twee kampen verdeeld is,” zegt politiek deskundige en voorzitter van de Progressief Verheffende Partij (PVP), Roy Bhikharie. Hij merkt op dat wanneer mensen op sociale media kritiek leveren, ze vaak ervan worden verweten dat ze Desi Bouterse in de kaart spelen. Het is een verkeerde en onjuiste instelling, zegt Bhikharie in gesprek met Suriname Herald. Volgens hem is er in de afgelopen tien jaar de meeste kritiek geleverd.

Hij legt uit dat wanneer personen in een relatie zijn, ze kritiek zullen leveren en elkaar zullen wijzen op de misstappen die gemaakt worden om zo zaken te verbeteren. “Men levert kritiek, omdat men wil dat het goed gaat in het land,” zegt Bhikharie. Elke vorm van beargumenteerde kritiek, dwingt je tot introspectie of zelfreflectie en innerlijke dialoog.

Bhikharie voegt er meteen aan toe dat hij het niet heeft over emotionele uitlatingen, want dat zijn vormen van incompetenties. Wanneer kritiek wordt geleverd en je luistert ernaar, dan is het innerlijk ook een confrontatie met jezelf waarbij van je wordt verwacht dat je gaat nadenken over wat juist en wat niet juist is. “Als je kritiek niet duldt, dan gaat het leiden tot verstarring, je zal nooit kunnen groeien,” zegt hij.

In twee kampen denken
Volgens hem wordt in twee kampen denken in stand gehouden, doordat men over het algemeen de neiging heeft om een politieke partij te verpersoonlijken. Het accent door de achterban wordt niet gelegd op de betrouwbaarheid en beginselen van politieke partijen, maar meer op de emotionele band met de politieke leiders, van welke aard deze dan ook moge zijn. Deze attitude kan gekwalificeerd worden als stamhoofdig, legt Bhikharie uit.

Als de partij eenmaal is verpersoonlijkt en men van die leider houdt, kan die leider in het oog van de achterban niets verkeerds doen. Maar wanneer personen niet van een leider houden, dan is niets goed wat die doet. Het denken in twee kampen tast het gezond verstand aan, zegt Bhikharie. Dit wordt in de hand gewerkt door de politieke leiders, omdat zij zich laten verheerlijken, meent hij.

Bhikharie legt verder uit dat de VHP met Chan Santokhi als voorzitter als grote winnaar uit de bus is gekomen tijdens de verkiezingen vanwege het imago dat hij had gecreëerd als voormalige minister van Justitie en Politie. “Zero tolerance, good governance, versterking van instituten, geen friends and family, transparantie,” waren zaken die gepaard gingen met dat imago.

De kritiek van de samenleving komt, omdat men hem kent vanwege zijn ideologieën, maar merkt dat die nu overboord worden gegooid. De samenleving rekent af met politieke partijen, die zich niet houden aan de beloftes die zij gemaakt hebben, benadrukt Bhikharie.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG