Gemengde politie-eenheid houdt vijf verdachten aan

Print Friendly, PDF & Email

Een gemengde politie-eenheid heeft op 21 januari vijf verdachten in het Brokopondogebied te Bewojo aangehouden. Het gaat om de 60-jarige M.W., O.A. en B.V. beiden (34), B.J. (45) en H.D. (44). Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een diefstal middels geweldpleging, bedreiging en vernieling.

Na de aangifte van de benadeelde op 21 december 2020 op het politiebureau Brokopondo, werd er een onderzoek ingesteld. Geconstateerd werd dat een aantal dorpelingen van Klaaskreek op die dag naar het concessiegebied zijn geweest, waar zij de arbeiders onder bedreiging beroofden en vervolgens de graafmachines vernielden.

De dorpelingen verlieten de plek met medeneming van 700 gram goud, goudmatten, een geldbedrag in Surinaamse dollars en een meerschoten jachtgeweer. Het vermoeden bestaat dat de aangever M.S., die sinds 2014 een goudnederzetting te Bewojo heeft opgezet, zich niet hield aan de lopende afspraken met het dorpsbestuur.

De afdracht was niet volgens verwachting, waardoor er de laatste tijd veel strubbelingen waren. Het dorpsbestuur voelde zich genoodzaakt om hierover te vergaderen, waarbij er werd afgestemd de concessiehouder M.S. en zijn arbeiders te verjagen uit het gebied.

In opdracht van de verdachte M.W., die hoofdkapitein is van het dorp Klaaskreek, hebben enkele dorpelingen de strafbare handelingen gepleegd. Het vijftal werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn M.W., O.A. en B.J. in verzekering gesteld, terwijl B.V. en H.D. na verhoor zijn heengezonden. Gebleken is dat het duo op het moment dat de strafbare handelingen werden gepleegd, niet in het concessiegebied waren.

Bij een ingesteld onderzoek stuitten de wetsdienaren in het kamp van H.D. op een illegaal wapen. Dit wapen werd in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt door de recherche van Regio Midden voortgezet.

VANDAAG