Afstandsonderwijs vanaf morgen een feit

Yuro Dipotaroeno. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Het verzorgen van onderwijs op afstand is vanaf morgen een feit. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) wil dat alle kinderen ook tijdens de fysieke schoolsluiting in verband met de coronapandemie, onderwijs blijven genieten. Aangezien het nu niet mogelijk is om lijfelijk de school te bezoeken, zijn de onderwijsinstellingen verantwoordelijk om wel scholing op afstand te blijven geven.

“Wij hebben heel wat telefoontjes gehad van ouders, die zich zorgen maken en aangeven, dat de kinderen niets thuis te doen hebben. Ook de leerkrachten stellen ons de vraag wanneer zij beginnen, omdat ze hun verantwoordelijkheid kennen. Wij hebben gekeken naar modellen van onderwijs op afstand in de wereld en die in lijn gebracht met de Surinaamse realiteit en gezien dat het haalbaar is voor ons om te beginnen met het onderwijs,” zegt de waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie, Yuro Dipotaroeno, in gesprek met de Communicatiedienst Suriname. Hij zegt de bezorgdheid van de ouders te begrijpen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs, ook op afstand. Zij maken daarbij zelf de keuze welke leermiddelen, papier of digitaal, daarbij worden ingezet. Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij ervoor zorgen dat alle leerlingen toegang hebben tot dit materiaal. Ouders en verzorgers moeten geen additionele kosten maken.

Bijdrage ouders
Directeur Dipotaroeno zegt daarom dat er verschillende vormen zijn van onderwijs op afstand en het per gebied en leerling kan verschillen op welke manier zij van scholing zullen worden voorzien. “Onderwijs op afstand betekent ook dat leerlingen zelfstandig kunnen leren op basis van instructies. Belangrijk is dat er korte en duidelijke instructies worden gegeven door de leerkracht en de ouder dan optreedt als tussenschakel. Er zullen ook mogelijkheden gecreëerd worden om onderwijs mogelijk te maken via televisie en radio”, legt hij uit.

Volgens hem wordt er op het ministerie hard aan gewerkt om alles in place te krijgen. Kinderen van het binnenland moeten ook onderwijs kunnen blijven genieten en ook daaraan wordt gewerkt.”Belangrijk is dat de instructies in verschillende talen komen, de vertaalslag is cruciaal,” zegt de onderwijsfunctionaris.

Dipotaroeno zegt dat voor de basisschool de leerstofafbakening al af is. Voor de hogere leerjaren zullen er intersecties bezig zijn. De instructie is zich vooral te concentreren op taal en rekenen. “Dat wil niet zeggen dat de andere vakken niet belangrijk zijn. Wij gaan een inhaalslag moeten maken, dus dit is slechts een noodoplossing.”

Ouders en leerkrachten zullen een interactieve rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Directeur Dipotaroeno: “Zij moeten elkaar ondersteunen. Alle actoren moeten samenwerken. De coronacrisis heeft ons meer dan ooit geleerd hoe belangrijk samenwerken is.”

Binnenkort wordt er door MinOWC een presentatie gehouden van het integraal plan om het onderwijs structureel opgang te brengen.

VANDAAG