Sozavo ontvangt apparatuur van Unicef

De symbolische overhandiging van de goederen. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Ter versterking van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk (IKBEN) heeft het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) de eerste symbolische overhandiging gedaan van een complete computer en multifunctionele printer aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Melitia Sentelia, directeur van Sozavo, heeft onlangs de donatie in ontvangst genomen van de program manager van Unicef, Patrick Matala.

In augustus 2019 is er een aanvang gemaakt met het pilotproject ‘Casemanagement- en doorverwijssysteem’ voor kinderen. Hierbij waren verschillende diensten binnen en buiten de overheid betrokken.

Het doel van dit project was om te werken aan een duidelijke structuur en onderlinge afstemming bij de aanname en afhandeling van cases, zodat behoeftige kinderen op een adequate en efficiënte wijze hulp kunnen krijgen.

Er is verder ook gewerkt aan uniforme aanmeldingsformulieren van cases voor alle instanties om de juiste en de meest relevante informatie vast te leggen. Om alle informatie centraal te houden, is het vervolgtraject na de casemanagement en het doorverwijssysteem, het opzetten van een data- en tracking systeem.

In het kader van het opzetten van een goede tracking- en datasysteem voor de cases, is in samenwerking met Unicef besloten om computers aan te schaffen voor de monitoring van dit alles. De bedoeling is dat de verschillende overheidsorganisaties en NGO’s die direct in contact komen met voornoemde cases, in aanmerking komen voor de apparatuur.

VANDAAG