Personen met COVID-dispensatiebrieven dc’s in digitaal bestand politie

Rachel Deekman. Beeld: YouTube
Print Friendly, PDF & Email

Personen die zich via de districtscommissarissen (dc’s) hebben geregistreerd voor COVID-dispensatiebrieven, worden opgenomen in het digitaal bestand van de politie en vanuit dit bestand wordt dispensatie verleend. Met deze overeenstemming is het ongemak en de onduidelijkheid over het al dan niet accepteren van door dc’s verstrekte dispensatiebrieven uit de wereld geholpen, zegt hoofdinspecteur Rachel Deekman, woordvoerder van het KPS COVID-19-Coördinatieteam.

De handhaving en controle zullen voor de volle honderd procent middels het digitaal bestand geschieden, zegt de politiefunctionaris. Aanvragers die zich door tussenkomst van de dc’s nog moeten registreren, hebben tot en met morgen hiertoe de gelegenheid. Dit zodat zij ook deel uitmaken van het digitaal bestand. Ze denkt onder meer aan landbouwers.

Intussen is de online registratie afgesloten. Het aantal geregistreerden voor dispensatiebrieven is groter dan verwacht. De afhandeling van de aanvragen is toch vrij vlot verlopen, zegt Deekman. Ze benadrukt dat niet eenieder in aanmerking kan komen voor dispensatie. “Nochtans hebben we zoveel mogelijk geprobeerd degenen dispensatie te verlenen voor wie dispensatie echt noodzakelijk is,” voegt ze eraan toe.

Spoedaanvragen kunnen worden ingediend bij het COVID-19-Coördinatieteam van het Korps Politie Suriname. De afhandeling zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden.

“Een spoedgeval is een spoedgeval en als er sprake hiervan is, is er in principe geen ruimte om die toestemming te vragen via de website,” legt Deekman uit. Daarom is ook besloten dat personen die tijdens de lockdownuren een spoedtoestemming nodig hebben, deze kunnen aanvragen via de mobiele nummers 8413535 en 8151555.

“Mocht iemand in de samenleving te maken hebben met een spoedgeval, tijdens het lockdownuur, dan kan de persoon bellen op een van deze nummers,” geeft Deekman aan. Deze verzoeken worden dan in behandeling genomen door het speciaal hiervoor ingestelde team. Per direct wordt dan de toestemming verleend aan iemand die behoefte daaraan heeft, zegt de politiefunctionaris.

VANDAAG