Juspol geeft aanzet tot bouw penitentiaire inrichting in Oost-Suriname

Georgine Acton tijdens de presentatie over de bouw van een penitentiaire inrichting in Marowijne. Foto: Juspol

Het ministerie van Justitie en Politie heeft de aanzet gegeven voor de bouw van een penitentiaire inrichting in Oost-Suriname en wel in het district Marowijne. De bouw van de inrichting staat in lijn met de gedachte van het Openbaar Ministerie om de rechtspraak te decentraliseren in meerdere gebieden dan in Paramaribo en Nickerie.

Beleidsadviseur Georgine Acton, belast met de reorganisatie van het Korps Penitentiaire Ambtenaren en projectcoördinator Jeugdcorrectiecentrum (JCC), heeft onlangs een presentatie hierover verzorgd.

De presentatie is een eerste aanzet om te komen tot een projectdossier en is gehouden voor de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, de voorzitter van de vaste commissie, Edgar Sampi en de directeur Operationele Dienst, Olton Helstone. De aanwezigen hebben aan het einde van de presentatie hun kanttekeningen geplaatst over zaken die verder uitgewerkt moeten worden.

Minister Amoksi is ingenomen met het concept, omdat het een goede aanzet is. “Er zal een commissie worden ingesteld, want dit project is belangrijk. Het gaat om decentralisatie, economische activiteiten die ontplooid zullen worden, werkgelegenheid, kortom een keten van activiteiten brengen wij naar het oosten,” benadrukte de bewindsman.

De parlementsvoorzitter spreekt van een gedurfd initiatief. Hij haalde voorbeelden aan van de vele ongemakken die het met zich meebrengt voor het uitzitten van een straf buiten het woongebied van de gedetineerden.

Sampi vindt ook dat de presentatie een goede aanzet is. Hij wil meer weten over de impact die het project zou kunnen hebben voor het gebied.

VANDAAG