Sozavo: “Peuter en moeder krijgen begeleiding”

Minister Uraiqit Ramsaran. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Uraiqit Ramsaran, heeft met verbijstering en verdriet kennisgenomen van het filmpje op sociale media, waarbij een vader zijn driejarige dochter met een mes bedreigt, haar mishandelt en alles zelf filmt. De bewindsman heeft op 13 maart, samen met waarnemend hoofd Bruce Sariredjo van het Bureau Rechten van het Kind, een bezoek gebracht aan het slachtoffer en haar moeder.

Ramsaran is nu gerustgesteld door zelf waargenomen te hebben dat de peuter zich in een veilige omgeving bevindt. Hij maakte zich heel ongerust om de situatie. Het waarnemend hoofd van het Bureau Rechten van het Kind geeft aan, dat de moeder en de peuter de nodige begeleiding en ondersteuning zullen krijgen. De moeder is zaterdag geïnformeerd over het af te leggen traject. De Sozavo-minister doet een beroep op de samenleving om de beelden niet verder te verspreiden en de privacy van het slachtoffer te waarborgen.

Uit statistieken van 2018 blijkt dat 86 procent van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92 procent. Het ministerie van Sozavo zal zich samen met alle partners, waaronder ministeries en Unicef krachtig blijven inzetten om geweld tegen kinderen aan te pakken en om elk slachtoffer bescherming te bieden.

Het Bureau Rechten van het Kind roept de totale samenleving op, om te beseffen dat voor elk kind vooral op zeer jonge leeftijd, extra zorg, begeleiding en liefde van eminent belang zijn. Minister Ramsaran vraagt de gemeenschap om op elkaar te letten en elk geval van geweld te rapporteren bij de betreffende instanties. Ook doet hij samen met het Bureau Rechten van het Kind een dringend beroep op de samenleving om elke vorm van geweld door wie dan ook in uw omgeving direct te rapporteren aan de bevoegde instanties.

VANDAAG