Rechter wijst vordering Stutgard en Donk af

Karl Donk en Ricky Stutgard. Foto: Facebook
Print Friendly, PDF & Email

Ondanks de rechter vonnis heeft gewezen in het nadeel van de burgers Ricky Stutgard en Karel Donk, laat het tweetal het hoofd niet hangen. "Het is ons gelukt om de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, naar de rechtszaal te brengen," stelt Stutgard tegenover Suriname Herald.

De magistraat heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak, die Stutgard en Donk aanhangig hadden gemaakt tegen de staat, over de gevolgen van het dragen van een mond- en neusmasker. In haar overweging verwijst de rechter naar de inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), internationale en nationale gezondheidsdeskundigen en het Outbreak Management Team. Het lid van de rechtbank concludeert dat het dragen van een mond- en neusbescherming geen zodanige nadelige gevolgen heeft op de gezondheid. De maatregel mocht wel worden doorgevoerd.

Stutgard om een reactie gevraagd zegt dat zij als eisers ervan overtuigd zijn, dat het dragen van een mondkap op lang termijn wel nadelen oplevert. Vandaar dat steeds meer landen het dragen van een mondkap verbieden. Hij gaat ervan uit dat de rechter met de uitspraak een menselijke fout heeft begaan. Hij zal samen met Donk overwegen als zij hoger beroep aantekenen.

Verder stelt hij dat geen enkele advocaat zijn vinger aan deze zaak wilde branden uit vrees voor rancune zijdens de overheid en bang voor carrièreschade. Stutgard geeft verder aan, dat zij aan ongeveer twintig juristen hebben gevraagd om deze zaak te bepleiten, maar allemaal hebben geweigerd. Hierdoor heeft het duo de zaak zelf moeten verdedigen, terwijl de staat werd vertegenwoordigd door twee raadslieden, de minister, de directeur en onderdirecteur van Volksgezondheid. "Als er sprake is van democratie mogen juristen nooit vrezen voor rancune," stelt Stutgard.

In zijn motivering stelt de voedseltechnoloog dat de 51 DNA-leden en de zeventien ministers niet met draconische maatregelen kunnen opdraven, die invloed hebben op de totale samenleving. Hij zegt dat de maatregelen geen invloed hebben op de regering en het parlement, terwijl verschillende personen tijdens de COVID-pandemie brodeloos zijn geworden, bedrijven zijn over de kop gegaan en het onderwijsproces is ontwricht.

Met deze rechtszaak heeft het tweetal geprobeerd aandacht te vragen voor de COVID-maatregelen, die zijn getroffen in het nadeel van de samenleving. " Vóór ons verzoekschrift was de informatie eenzijdig. De afgelopen twee weken is er meer informatie losgekomen vanuit Volksgezondheid."

Naomi Hoever

VANDAAG