Minder jongeren opgesloten in coronatijd

JKB heeft een presentatie verzorgd voor de vaste commissie in het parlement. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

In 2019 en 2020 is het aantal aanhoudingen van jeugdigen gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 hadden we te maken met de intrede van COVID-19 en hierdoor zijn minder jongeren aangehouden, zegt Saskia Volkerts, waarnemend hoofd van de dienst Justitiële Kinderbescherming (JKB) van het ministerie van Justitie en Politie.

“Er kwamen strenge maatregelen in verband met COVID-19. Er kwam toen een lockdown en de politie was alert op die momenten en dat wisten de jeugdigen ook. Ze waren blijkbaar minder over straat, maar dat wil niet zeggen dat deze jongeren geen strafbare feiten hebben gepleegd”, zegt Volkerts.

Een ander punt is dat de politie de jongeren niet heeft kunnen oppakken. Ze zijn daardoor niet geregistreerd als te zijn aangehouden. In 2018 was er sprake van een stijging van het aantal aanhoudingen van jongeren, legt Volkerts uit.

Danielle Beeldsnijder, coördinator bij het Jeugd Doorgaanscentrum Opa Doeli, waar de jeugdigen worden opvangen na het plegen van een strafbaar feit, meldt ook dat er minder jongeren op straat waren het afgelopen jaar in de periode van de strenge coronamaatregelen.

De politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Politie hadden versoepelde maatregelen ingelast en zijn ook op een bepaalde manier gaan kijken naar de delicten die gepleegd werden, maar de ernst van de delicten is niet onderschat en ook niet terzijde geschoven.

Met in achtneming van de delicten is er een versoepeld insluitingsbeleid gevoerd. Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn waarom er minder jeugdigen geregistreerd staan als te zijn opgesloten. Er is weliswaar nog geen onderzoek gedaan om na te gaan of om te kijken wat er met onze jeugd gebeurt in coronatijd. “Er zijn minder delicten gepleegd omdat er tijdens, de lockdown minder jeugdigen op straat konden komen en daardoor minder delicten hebben gepleegd”, merkt Beeldsnijder op.

Ze ziet de afgelopen maanden wel een lichte stijging in het aantal aanhoudingen van jongeren. De vrije zetting is een beetje terug en de kinderen kunnen zich weer vrijelijk bewegen en begeven op straat. Het toezicht door ouders is er soms niet en ze raken op deze manier weer in hun oude doen, haalt de coördinator aan.

In de Nationale Assemblee (DNA) is er onlangs een presentatie gehouden voor de vaste commissie die gaat over het jeugdbeleid. Er is gevraagd hoe het jeugdbeleid van het ministerie van Justitie en Politie eruitziet en hoe de wetgeving en het preventief kader eruitzien.

“We zullen verder kijken wat er met de informatie gedaan zal worden, omdat er een aantal knelpunten is dat opgelost moet worden”, geeft Beeldsnijder aan.

Simone Awanna

VANDAAG