Directoraat Cultuur draagt audio cultuurstudies over aan NAS

De directeur van Cultuur, Roseline Daan en NAS-directeur Rita Tjien Fooh hebben een overdrachtsdocument getekend. Foto: Biza
Print Friendly, PDF & Email

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren een deel van het audio archief van de Afdeling Cultuurstudies overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Dit audio archief bestaat uit 131 cassettebandjes waarop interviews zijn afgenomen van respondenten en informanten over onder andere de Javaanse taal en vertellingen, Slametans en Wajang- en Djaran Kepang voorstellingen.

Deze interviews zijn in de jaren tachtig afgenomen door medewerkers van de Afdeling Cultuurstudies met name Johan Sarmo en Wonny Karijopawiro en de Nederlandse onderzoekers Terry Agerkop en Hein Vruggink. Bij een kennismakingsbezoek aan het NAS in november 2020 heeft de directeur van het Directoraat Cultuur, Roseline Daan, het NAS ondersteuning gevraagd bij het conserveren en digitaliseren van het audiovisueel erfgoed, dat berust bij de Afdeling Cultuurstudies.

Nadat een quickscan is gemaakt door deskundigen van het NAS is besloten om eerst het audio archief, waarin interviews zijn afgenomen van respondenten die kennis dragen van de Javaanse cultuur over te brengen naar het NAS. Er is afgesproken dat tenminste twee medewerkers van de Afdeling Cultuurstudies na een on-the-job training, het audio archief zelf conserveren en digitaliseren bij de sectie Fim, Video en Audio van het NAS. Na digitalisering zal dit archief geraadpleegd kunnen worden door het publiek in de studiezaal van het NAS.

Zowel het Directoraat Cultuur en de afdeling Cultuurstudies zullen een kopie van het digitaal bestand ontvangen. Ondertussen zullen medewerkers van de afdeling Cultuurstudies de collectie die nog bij hen berusten over de Hindoestanen, inheemsen en creolen inventariseren en beschrijven (cassettebandjes, filmrollen, foto’s), waarna dit materiaal gefaseerd naar het NAS overgebracht zal worden. Vanwege de niet adequate bewaaromstandigheden is het noodzakelijk deze collectie op kort termijn te doen overbrengen naar het NAS, zodat dit audiovisueel erfgoed van Suriname behouden blijft.

Archiefbescheiden ongeacht hun vorm en drager (papier, elektronisch, audio) die ouder zijn dan tien jaar moeten in goede, geordende en toegankelijke staat naar het NAS worden overgebracht. Voordat deze archieven overgedragen kunnen worden, moeten ze volgens de Archiefwet geselecteerd worden om vast te kunnen stellen welke documenten in aanmerking komen voor blijvende bewaring of vernietigd kunnen worden na een bepaalde tijd.

De nationale archivaris, Rita Tjien Fooh, heeft tijdens de ondertekening van het overdrachtsdocument van de gelegenheid gebruikgemaakt om de directeur van Cultuur direct aandacht te vragen voor de staat waarin de archieven van het directoraat zich bevinden. Werkafspraken zijn meteen gemaakt om dit belangrijk archief zo snel mogelijk op orde te brengen met ondersteuning en advies van het NAS.

VANDAAG