Voorbereidingen technische assistentie IDB aan Juspol in volle gang

Ministerie Justitie en Politie. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De voorbereidingen voor de Inter-American Development Bank (IDB) Regional Grant, waarbij technische assistentie op het gebied van veiligheid aan Suriname verleend zal worden, zijn in volle gang. De IDB-vertegenwoordigers Jason Wilks en Dana King en het Surinaamse Technisch Team onder leiding van veiligheidsadviseur Mark Karg hebben op 12 april een vervolg Zoommeeting gehouden.

Hoofdinspecteur Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft een presentatie verzorgd over de vorderingen van Suriname met betrekking tot huiselijk geweld en de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Hoofdinspecteur Rishi Akkal heeft ook een overzicht van het beleid ten aanzien van georganiseerde misdaad toegespitst op onder andere mensenhandel, gepresenteerd.

De IDB-vertegenwoordigers waren zeer ingenomen met de presentaties en gaven aan dat Suriname als voorbeeld fungeert in de regio op het gebied van organisatie, wetgeving en aanpak van huiselijk geweld en georganiseerde misdaad, meldt de voorlichtingsdienst van Justitie en Politie (Juspol) in een persbericht.

Wilks deelde mee dat de bank voornemens is om ook de Europese Unie (EU) en het US State Department te betrekken bij de technische assistentie richting Suriname. Zowel de EU als de USA kunnen putten uit een brede en indrukwekkende staat van dienst bij het beteugelen van deze misdrijven. Wilks verwees naar het Nederlandse ‘Safe at home’ project dat goede resultaten geboekt heeft.

Met betrekking tot traffic management moet Suriname nog een presentatie houden over de actuele situatie. De technische commissie zal met de afdeling Verkeer van het KPS en externe deskundigen overleg voeren hierover. Suriname heeft het formele verzoek om in aanmerking te komen voor de Regional Grant reeds ingediend. Het formele antwoord van de IDB hierop mag nog deze week verwacht worden.

Er zal nu gewerkt worden aan het opstellen van de terms of reference. De bank stelde met genoegen vast, dat Suriname serieus en professioneel zijn huiswerk heeft gepresenteerd en kijkt uit naar de implementatie van het project. Het volgende overleg met de IDB vindt over twee weken plaats.

De prioriteitenlijst van Suriname naar de IDB toe, komt in grote lijnen overeen met de strakke beleidsinstructies die Juspol-minister Kenneth Amoksi heeft gegeven aan korpschef Roberto Prade in het kader van actualisering van het ‘Meerjaren beleidsprogramma 2021-2026’ van het KPS. Op het gebied van veiligheid is de ‘Saka yu tempo’ operatie van het KPS nu in uitvoering. Het ministerie zal deze operatie met de korpsleiding evalueren.

VANDAAG