President geeft startsein project ‘Duurzame Landbouwproductiviteit’ in Nickerie

President Chan Santokhi. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De regering is vastbesloten om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen. Om dit doel te bereiken is vandaag het project ‘Duurzame Landbouwproductiviteit’ gelanceerd in Nickerie door president Chan Santokhi. Dit project is bedoeld om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen door te investeren in infrastructuur, het beheren van irrigatie- en drainagesystemen en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken.

Het project wordt gefinancierd middels een lening van US$ 30 miljoen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). In een vastgestelde projecttijdslijn tussen 2021 tot 2026 worden er diverse projectresultaten verwacht, waarbij de rehabilitatie van de pomp bij het Wakaystation, voorop staat. Ook de bouw van de Nanni stuw, rehabilitatie van primaire kunstwerken, het uitvoeren van milieustudies en de bouw van de Maratakka Spillway staan onder andere op het programma. Soedeshchand Jairam zal namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) fungeren als focal point voor dit project.

Als begunstigden in dit project zijn aangewezen de waterschappen met hun leden, kleine- en middelgrote rijstboeren, landbouwcoöperaties, familie-, vrouwelijke- en jeugdige landbouwers, alsook groente- en fruittelers. LVV-minister Parmanand Sewdien ziet het als de plicht van de departementsleiding om de gemeenschap te faciliteren op agrarisch gebied.

De bewindsman is daarom ingenomen met dit project dat geheel ten goede komt van de Surinaamse agrarische sector. Dit zal ertoe leiden dat deze sector naar grotere hoogte wordt getild. Het project wordt uitgevoerd door de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), namens het ministerie van LVV.

VANDAAG