VES: “Overeenstemming met IMF is geen reden voor ‘hoera’”

Print Friendly, PDF & Email

Een overeenstemming bereiken op staf level niveau (Staff Level Agreement) met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is absoluut geen reden voor een ‘hoera’. Dit is wel een goede stap voorwaarts, laat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) weten in haar maandelijkse economistenblad ‘Inzicht’. Voor het succesvol doorlopen van het Herstelplan is het noodzakelijk dat de regering breedvoerig communiceert en de samenleving informeert over de ‘prior actions’ en alle overige maatregelen, die uitgevoerd zullen worden en binnen welke tijdsplanning.

Dit is volgens de VES nodig, omdat de offers zullen worden gebracht door de burgers en niet door de politieke toppers van de regeringscoalitie. Die hebben een schild van facilitering en friends, family and sponsors om hun heen geconstrueerd. Hiermee geeft men geen goed voorbeeld. “Hoe verlangt men van het volk om offers te brengen?”

Met deze inflatie wordt het volk elke maand zo’n drie procent armer, terwijl de leiders zich laten rondrijden in luxe auto’s met een aantal volgauto’s en tientallen politieambtenaren onttrekken uit het politiekorps om zichzelf te beschermen in plaats van de samenleving. Dit zijn onnodige kosten en lasten die gedragen worden door de samenleving, terwijl ‘moni no dè’, merkt de VES op.

De VES constateert dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de productie en verhoging van de productiviteit. Suriname zal alleen uit deze economische crisis komen door de verdiencapaciteit te vergroten, die gerealiseerd zal worden door het ontwikkelen van de productie en export. COVID-19 heeft een zware tol geëist, maar men moeten creatief zijn en van de nood een deugd maken, is de VES van oordeel.

De overheid zal faciliterend moeten zijn en sectorspecifieke stimuleringsmaatregelen moeten treffen en bestaande belemmeringen wegnemen. De extra belasting voor exporteurs kan misschien gedragen worden door bepaalde sectoren, maar is wel vernietigend voor een aantal sectoren, zoals de agrarische sector. “Regering, ontwikkel sectorspecifiek op maat gesneden beleid en vernietig geen (sub)sectoren,” is de oproep van de VES.

De offshore oliesector ontwikkelt zich in rap tempo in Guyana. Suriname kan de ontwikkelingen in Guyana als voorbeeld nemen om zaken beter te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is om de spin-off van de offshore oliesector maximaal aan te wenden voor de economie. “Hoe kunnen Surinaamse bedrijven maximaal profiteren van deze ontwikkelingen?”

Het is van belang dat de regering haar local content beleid aangeeft en met de relevante Surinaamse bedrijven aan tafel gaat. Alleen door transparantie en samenspraak kan men de bedrijven op tijd op het niveau krijgen, om de gevraagde producten en diensten competitief te kunnen leveren. De tijd van ‘friends, family and sponsors’ en achterkamer deals moet definitief worden afgesloten, is de VES van oordeel.

VANDAAG