IMF akkoord met doorvoeren 34 maatregelen

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Er is op technisch niveau met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen in de fiscale-, monetaire- en institutionele sfeer. Het betreft 34 maatregelen die na overeenstemming vastgelegd zijn in een document, een memorandum of economic and financial policy. Daarin zijn de maatregelen beschreven, legde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, gisteren, uit tijdens een Zoom-persconferentie.

De fiscale maatregelen hebben te maken met de staatsbegroting. De monetaire maatregelen hebben te maken met zaken, die op het bord liggen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De institutionele versterking heeft betrekking op de versterking van het overheidsapparaat en andere instituten zoals de CBvS, Belastingdienst en Rekenkamer. Institutionele verstrekking moet ervoor gaan zorgen dat de diverse instituten gebracht worden naar een hoger niveau, waarbij er sprake is van good governance.

De minister gaf aan dat toen Suriname vorig jaar van start ging met de onderhandeling met het IMF, ze dachten dat ze zouden moeten praten over een Stand-By Arrangement (SBA). Naarmate meer informatie op tafel lag, werd de gedachte verschoven van een SBA naar een Extended Fund Facility (EFF).

Bij een SBA gaat het om een programma met een korter termijn van twee jaar en een mogelijke uitloop naar drie jaar. Bij EFF betreft het een programma van drie jaar met een mogelijke uitloop naar vier jaar. Op basis van de gezamenlijke analyse vonden partijen, dat een EFF beter past bij het recovery programma van Suriname.

Achaibersing beaamt dat de onderhandelingen langer hebben geduurd dan wat men gehoopt had. Dat komt doordat men voorzichtig is omgegaan met het Surinaamse belang, lichtte hij toe. “Wij hadden sneller akkoord bereikt als we met alles van het IMF akkoord waren gegaan,” zei hij. Er is echter voor gekozen om de Surinaamse economie integraal te analyseren en het Surinaamse belang te verdedigen. Het zijn ‘toffe’ gesprekken geweest, zei de minister.

Na een missie van het IMF onder leiding van Ali verklaarde Alichi verheugd te zijn om aan te kondigen dat het IMF op stafniveau de besprekingen met de autoriteiten heeft afgerond en een akkoord heeft bereikt over een nieuw middellang termijn programma, dat kan worden ondersteund met IMF-middelen ter waarde van ongeveer US$ 690 miljoen. De ondersteuning zal komen in de vorm van een uitgebreide fondsfaciliteit (EFF) met een looptijd van 36 maanden gedurende de periode 2021-2024.

Als dit programma ook op het hoogste niveau van het IMF wordt goedgekeurd, zal met dit sluitstuk een eerste tranche van ongeveer US$ 57,5 miljoen direct beschikbaar komen voor Suriname.

VANDAAG