Permanente oplossing occupanten Sunny Point in zicht

Minister Diana Pokie. Beeld: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Er is een permanente oplossing in zicht voor de occupanten van Sunny Point. Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), heeft tijdens de parlementsvergadering van 6 mei aangegeven, dat er voor dit gebied waar 160 gezinnen in onzekerheid leven, na zoveel jaren een permanente oplossing komt. Er zijn reeds vergevorderde gesprekken met de rechtmatige eigenaar en er ligt een werkbaar voorstel klaar, dat finaal uitgewerkt wordt door deskundigen.

De bewindsvrouw stelde tijdens haar spreekbeurt het occupatievraagstuk aan de orde. Ze gaf aan, dat volgens de wet occupatie strafbaar is gesteld. Er zijn echter occupatiegevallen in diverse gebieden, die ondanks het strafbare karakter, nader bekeken moeten worden. Functionarissen van het ministerie hebben vele occupatiegebieden bezocht zoals Sunny Point, Pontbuiten, Ephraimzegen, Goede Verwachting, Leiding 20, Smalkalden en Noordpoolweg (Rahemal).

“Mensen leven daar onder ongunstige omstandigheden en als verantwoordelijke minister van GBB probeer ik binnen de perken van recht en wet rekening te houden met: op de eerste plaats het belang van de rechtmatige eigenaar, maar ook de basisrechten van de burgers. Ik laat me overigens ook leiden door het gegeven ‘elke burger een stuk grond,”, zei de minister.

De bewindsvrouw informeerde het parlement, dat als onderdeel van het beleid van de regering enkele van deze occupatiegezinnen geaccommodeerd zijn binnen bestaande projecten. Er zijn gebieden geïdentificeerd waar enkele van deze gezinnen geholpen zullen worden aan een perceel. Zo komt er voor de 160 gezinnen van Sunny Point een permanente oplossing.

De GBB-minister besloot niet in te gaan op de kwestie Prins Bernardpolder in het district Nickerie. Ze benadrukte dat dit stuk land van 596 hectare in elk geval niet door de regering-Santokhi is uitgegeven.

Minister Pokie beloofde het parlement uitgebreide rapportage over deze zaak. Ze benadrukte dat voor uitgegeven gebieden, die de functie van waterhuishouding hebben, advies wordt gevraagd aan diverse instanties. Als er gebieden zijn die zoals gesteld de waterhuishouding regelen, zullen die in kaart gebracht en vastgelegd moeten worden.

VANDAAG