Wijziging Herstelplan in DNA zal stagnerend werken

Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Het Herstelplan van de regering wordt de komende week voor behandeling naar De Nationale Assemblee (DNA) gestuurd. Als er geen zodanige wijzigingen plaatsvinden tijdens de behandeling, zal eind juni met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op politiek en boardniveau een overeenkomst bereikt kunnen worden. Dat zei professor Marten Schalkwijk gisteren op de reguliere persconferentie van het Kabinet van de President.

Volgens hem zal er opnieuw onderhandeld moeten worden met het IMF als DNA het Herstelplan gaat wijzigen, wat betekent dat er een vertraging van een aantal maanden zal optreden. Hij hoopt dat het parlement het plan integraal goedkeurt waardoor deze vertraging voorkomen kan worden.

Stagnerende factoren
In de afgelopen periode moest er ook rekening gehouden worden met een aantal factoren dat stagnerend heeft gewerkt. Een daarvan is de tijd die Lazard nodig had om alle schulden samen met het Bureau voor de Staatsschuld op een rij te zetten. Dat heeft enige maanden geduurd. “Die hebben vijf tot zes maanden nodig gehad om alle schulden op een rij te zetten. Wij hoorden van 137 schulden. Ik heb laatst geteld en het waren al 225 schulden. Al die schulden hebben hun specifieke karakter,” zegt Schalkwijk.

Hij geeft aan dat we in een democratie leven en het parlement de eigen verantwoordelijkheid heeft. De regering kan niet afdwingen dat het parlement zonder wijzingen het plan zal goedkeuren.

“Natuurlijk als er wijzigingen komen die doorwerken naar de overeenkomst met het IMF op technisch niveau, dan zal weer op dat niveau onderhandeld moeten worden. En dat gaat voor een vertraging zorgen,” legt Schalkwijk uit, die eraan toegevoegd dat het parlement hiermee rekening moet houden.

Prior actions IMF
Hij hoopt dat het snel afgehandeld wordt, want er moet nog een gewijzigde begroting bij het parlement ingediend worden. Dit moet voor eind juni behandeld en goedgekeurd zijn. Die actie behoort tot een van drie prior actions van het IMF.

Een andere punt is dat de minister van Financiën een overeenkomst moet ondertekenen met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) waarbij monetaire financiering onmogelijk wordt. En het derde is het loslaten van de wisselkoers. Deze zaken zijn van eminent belang voor het tot stand komen van een deal met het IMF.

Jerrel Harderwijk

VANDAAG