Btw als onderdeel nieuw belastingsysteem

Print Friendly, PDF & Email

Het huidige belastingsysteem zal compleet worden aangepast. De belasting op de toegevoegde waarde (btw) is onderdeel daarvan. Een ander deel van de vernieuwing is aanpassing van de belastingschijven.

“Wij gaan meer bestedingsruimte creëren. Het reële inkomen zal toenemen en het bestedingsinkomen zal worden belast”, legde minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning woensdag uit tijdens een regeringspersconferentie.

Hij zegt dat het beste belastingmodel dat past voor Suriname zal worden gekozen. “Het hele belastingsysteem zal worden aangepast. Als de ondersteuning afloopt zal een nieuw stelsel worden ingezet”, sprak de minister verder.

Hoewel de zorgsector ook uit particulieren bestaat, worden zij volledig gesubsidieerd. “Alle salarissen en vakantiegelden worden door de staat betaald.” Ook medicamenten zullen gesubsidieerd worden om zodoende de zorg betaalbaar te houden.

De ondersteuning die wordt gegeven aan met name de ambtenaren en de zorgsector is belastbaar en wordt bij het loon opgeteld. Daarna wordt belasting erover berekend. De heffingskorting van SRD 750 komt volgens de bewindsman nu beter tot zijn recht voor de lage inkomensgroepen. Personen met een salaris tot SRD 3.628 betalen geen belasting.

VANDAAG