Personeelsbond AZP stelt ultimatum aan minister Volksgezondheid

Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) geeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tot uiterlijk 22 juni de gelegenheid om het voorstel over het afkoopbedrag over de dienstjaren 2019 en 2020 over te nemen en het geld te storten. Als dit niet gebeurt, zullen de leden op 23 juni de bewindsman bezoeken op zijn kantoor om haar eis kracht bij te zetten.

Minister Ramadhin heeft nog geen concreet antwoord gegeven op het voorstel van de bond, omdat hij wacht op een reactie van zijn collega van Financiën en Planning, Armand Achaibersing. Dit heeft geleid tot grote ergernis bij de leden. Het bestuur heeft met veel inspanning de leden ertoe kunnen bewegen om niet per direct tot acties over te gaan. De leden vinden dat juist zij die zich extra inzetten een stiefmoederlijke behandeling krijgen. Vandaar hun eis dat het voorstel wordt overgenomen en het geld uiterlijk op 22 juni wordt gestort.

Op een gisteren belegde algemene ledenvergadering is de status van de gemaakte afspraken met de minister geëvalueerd. De minister stuurde de bond op 16 juni een concept voor het overlegorgaan. De SZF-problematiek moet nog met de onderraad van de regering worden besproken, terwijl de ontheffingen zijn doorgeleid naar het directoraat politieke- en beleidsaangelegenheden, dat zich verder zal buigen over het traject.

Ten aanzien van de onderbezetting zijn de profielen en de aantallen van het benodigde personeel ontvangen door de minister van Volksgezondheid. Hiervoor zal er een ministeriële sollicitatieronde volgen. Voor wat de financiële injectie betreft heeft de regering besloten deze aan alle ziekenhuizen te geven. In de brief is het bedrag niet aangegeven, meldt de bond.

VANDAAG