Minister Levens wil kwaliteitsonderwijs voor binnenland

Minister Marie Levens. Beeld: DNA TV
Print Friendly, PDF & Email

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Marie Levens, wil kwaliteitsonderwijs in het binnenland. Dit is een van de zaken waaraan de bewindsvrouw wil werken. Ze wil tegelijkertijd ook proberen om de onderwijsachterstand in het binnenland gelijk in te lopen. "Onderwijs in het binnenland moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Het onderwijs moet zinvol zijn en ook dicht bij de belevingswereld van elk kind in het binnenland zijn," zei Levens.

De minister haalde tijdens haar betoog in De Nationale Assemblee de punten aan, waaraan zij de komende periode wil werken ter verbetering van het onderwijsproces. Volgens haar moet de verdere aansluiting ook goed zijn. De beroepsopleidingen moeten gericht zijn op hun omgeving, vindt Levens.

In de komende periode zullen er ook extra maatregelen getroffen worden voor het binnenland. Enkele van de maatregelen zijn: het formaliseren van meertaligheid, instructiemateriaal, het herinvoeren van tuinarbeid en het stimuleren van ondernemerschap. Levens maakte ook bekend dat ze de schooltijd voor rekenen en taal zal verruimen, zodat de leerlingen meer tijd hebben voor deze vakken.

Er zal verder gewerkt worden aan meer instructies voor de leerlingen, die dat nodig hebben. Het werken aan het professionaliseren van de leerkrachten in het binnenland heeft ook de aandacht van de bewindsvrouw. Verder is het de bedoeling dat de dienstwoningen voor de onderwijsgevenden gerenoveerd worden.

"De leefomstandigheden van de leerkrachten die in het binnenland werken moeten verbeterd worden. Het dringt niet altijd tot ons door onder welke omstandigheden de leerkrachten moeten wonen en werken,” deelde Levens mee. De ouderparticipatie in het binnenland moet beter opgang komen. Hiervoor zullen alfabetiseringsprogramma's opnieuw worden ingevoerd.

Simone Awanna

VANDAAG