Ramdin: “Regering-Santokhi heeft veel bereikt in één jaar”

President Santokhi met zijn regeerteam in Accaribo. Santokhi evalueerde het afgelopen jaar met zijn regering.
Print Friendly, PDF & Email

De regering-Santokhi heeft veel bereikt in één jaar, zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in gesprek met Suriname Herald. President Chan Santokhi evalueerde in Accaribo het afgelopen jaar met zijn regeerteam.

Ramdin zegt dat de evaluatie ook betrof de verschillende instituten en structuren die betrokken zijn bij het regeerbeleid zoals de president, vicepresident, ministers, maar ook De Nationale Assemblee, de coalitie en de regeringstop.

"Deze structuren zullen geëvalueerd worden op hun functioneren voornamelijk om na te gaan op welke wijze er effectiever geregeerd kan worden. Er is nadrukkelijk geëvalueerd op hetgeen was voorgenomen in het regeerprogramma en wat daarvan is bereikt na één jaar regering-Santokhi."

President Santokhi begon op 16 juli 2020 enthousiast aan zijn regeertermijn. Foto: Suriname Herald

Ramdin zegt dat er ook is gekeken naar de effectiviteit van de structuren met name de vergaderingen van de ministerraad en de regeringsraadsvergaderingen. Hij zegt dat hierover openhartig en functioneel is gediscussieerd.

Zelfevaluatie
Tijdens het evaluatiemoment is er verder gesproken over de ministers. Die hebben aan zelfevaluatie gedaan en die discussies hebben geleid tot een aantal conclusies dat moet leiden naar het effectiever en efficiënter uitvoeren van het regeerbeleid.

Ramdin deelt verder mee dat er geen sprake was van een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek van de ministers. Het ligt in de bedoeling dat de ministers elkaar evalueren en met elkaar praten over hoe het beter kan.

De zwakke punten zijn geïdentificeerd en er zijn afspraken gemaakt over hoe we dat beter kunnen doen, maar ook op welke wijze er beleid is gemaakt onder de moeilijke omstandigheden. De moeilijke omstandigheden die we hebben overgenomen van de vorige regering, benadrukt minister Ramdin.

"Wij zullen vanaf nu themavergaderingen hebben die wat dieper zullen ingaan op beleidsmatige punten die veel aandacht van de regering vergen. Op basis daarvan zullen prioriteiten worden uitgezet."

Het was een constructief moment en openhartige discussie, waarbij goede suggesties zijn gedaan, aldus Ramdin.

Simone Awanna

VANDAAG