Bouw- en constructiewetten worden aangepast

Ministerie van Openbare Werken. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De bouw- en constructiewetten worden binnenkort aangepast. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs het startsein hiervoor gegeven. Ook regels die al jaren gelden in het land moeten aangepast worden. OW-minister Riad Nurmohamed heeft de sector bestaande uit stakeholders, aannemers en ingenieurs gevraagd om een handje mee te helpen. Stakeholders hebben drie maanden de tijd om hun ideeën kenbaar te maken. “Het streven is om de wetswijzigingen in het komende jaar onder de aandacht van het parlement te brengen,” zegt de OW-minister.

Nurmohamed voerde aan dat wetgeving op het gebied van huisvesting, waaronder appartementswetten, bouwwetten en wetten voor onroerend goed aangepast zullen worden. Zowel de fondsen alsook het appartementsrecht zullen wederom worden bekeken. In een tweede fase komen ook de Aanbestedingswet, de UWS en de AWS alsook wetten voor bedrijven en beroepen aan de beurt.

Regels voor architecten, aannemers en ingenieurs, wie wel en wie niet mag en waar die allemaal aan moeten voldoen, zullen worden herzien. Er zal ook aandacht worden besteed aan bachelor afgestudeerden die in een bepaalde functie geplaatst wensen te worden en in hoeverre dat mogelijk is. Al deze spelregels en wetten zullen aandachtig worden bestudeerd en overwogen.

De bewindsman zegt verder op dat de Bouw-, Monumenten-, Stedenbouwkundige en Hinderwetten ook nagekeken worden. Deze zijn de grootste en belangrijkste wetten, die onder de loep genomen zullen worden door het ministerie van OW. De afdeling die zich bezighoudt met aanbestedingen krijgt speciale aandacht, zodat die naar een hoger niveau kan worden getild. Aanbestedingen zullen in de nabije toekomst niet alleen online plaats kunnen vinden, maar ook internationaal beschikbaar zijn.

De OW-topman is tevreden met de huidige status, maar wil heel binnenkort overgaan tot meer professionaliteit in de dienstverlening. Een draft wet wordt opgemaakt, ter goedkeuring door de Raad van Ministers (RvM). In het jaar 2022 zullen heel wat wetswijzigingen en voorstellen in het parlement worden ingediend, die gaan over nieuwe wetten op het gebied van infrastructuur door het ministerie van OW.

VANDAAG