Illegale houtkap Fredberg gaat door

Twee van de illegaal gekapte boomstammen in het Fredberggebied, die gereed zijn voor transport. Foto: SRPS
Print Friendly, PDF & Email

De illegale houtkap in het door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) beschermde gebied, Fredberg, gaat door. Tot deze constatering komt de Spider Monkey Reintroduction Project (SRPS). Het Fredberggebied is onder andere het leefgebied van de beschermde vogelsoort de rotshaan. SRPS meldt in een persbericht dat de illegale houtkap ook dwars loopt door het gebied, waar exact een jaar geleden een groep van vijf slingerapen na jaren in gevangenschap de vrijheid terug in hun natuurlijke habitat kregen.

Volgens de SRPS treedt SBB niet effectief op. Deze vrijwilligers zijn bijna twee jaar bezig met deze apen om ze succesvol voor te bereiden en te begeleiden voor re-introductie, met hulp van donaties van de Surinaamse en Nederlandse supporters. Een aantal van deze apen was de afgelopen maanden volledig onafhankelijk geworden en had het gebied tot hun zogenaamde 'home range' gemaakt. Ze kenden alle fruitbomen waar ze hun voedsel konden vinden.

Ravage
De daders, die wonen op de weg naar het gebied, hebben een ravage aangericht. Er zijn zeker zestig bomen omgekapt en naar de weg gesleept, waaronder ook de voedselbomen van de apen. Een van de apen is slachtoffer geworden van deze vreselijke situatie en is al weken spoorloos. Daardoor is de laatste aap nu alleen zonder soortgenoten.

SRPS heeft direct met toestemming van de concessiehouder Lumprex grote verbodsborden geplaatst. Desondanks zijn de illegale houtkappers toch doorgegaan. Een van de sleepwegen hebben ze provocerend een meter naast een van de enorme borden aangebracht.

Waarschuwing
De verantwoordelijke autoriteit SBB is tot twee keer toe naar het gebied gekomen op verzoek van SRPS en de daders zijn aangesproken en hebben een waarschuwing gekregen, maar zonder resultaat. SBB heeft de illegaal gekapte boomstammen gelabeld en een stempel aangebracht, maar afgelopen week hebben de illegale kappers die labels van de boomstammen afgetrokken en de stempels ervan afgezaagd. Ze zijn op dit moment de boomstammen aan het voorbereiden op transport. Zodra die boomstammen weg zijn is het te laat.

Het team van SRPS is nu dag en nacht in het gebied om de boel in de gaten te houden, terwijl dit de verantwoordelijkheid is van SBB. De daders hadden direct gearresteerd moeten worden volgens SRPS. De organisatie roept daarom SBB op om direct op zeer korte termijn samen met de politie tot arrestatie over te gaan, voordat de boomstammen weg worden gehaald en de daders zonder enig gevolg met hun illegale praktijken weg komen.

VANDAAG