Dedeoso grote boosdoener in verspreiden COVID-19

NDP-parlementariër Claudie Sabajo
Print Friendly, PDF & Email

De traditionele dedeoso is een grote boosdoener in het helpen verspreiden van het COVID-19-virus. Bij zulke gelegenheden komen grote groepen mensen bij elkaar. NDP-parlementariër Claudie Sabajo vroeg vandaag in het parlement aandacht hiervoor.

Er heerst volgens de parlementariër een groot besmettingsgevaar van het virus onder de inheemse dorpen in het binnenland. Onlangs heeft de voorzitter van Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theodorus Jubithana, de strijd tegen corona verloren.

“Wij hebben een groot leider onder de inheemsen verloren. Vanwege COVID heeft hij het niet gehaald”, zegt Sabajo.

In het verlengde hiervan vraagt ze aandacht voor de COVID-19-situatie in de dorpen. Zo zijn er gewoonten en traditionele activiteiten waar de mensen zich aan committeren binnen de dorpen. Een van zulke activiteiten is de begrafenis van een dierbare. Dit gaat gepaard met de traditionele dedeoso.

Tot op heden worden dedeoso’s gehouden in de dorpen. Ze merkt op dat dit een hele grote boosdoener is in de gemeenschap wanneer men het heeft over verspreiding van het virus.

Sabajo geeft aan dat dit zich niet alleen voordoet onder de inheemsen, maar ook onder de marrongemeenschap. Bij de inheemse dedeoso’s heeft men sambura en bij de marrons wordt er eveneens uitbundig gedanst. Ze vraagt de regering om aandacht hieraan te besteden.

Sabajo vindt dat er samen met de traditionele gezagdragers van de diverse dorpen gekeken moet worden hoe er een oplossing hiervoor gezocht kan worden. “Hoe gaan we de mensen bewustmaken?”, moet volgens haar bespreekbaar worden gemaakt.

De mensen moeten eveneens geïnformeerd worden hoe zij zich moeten gedragen in een pandemie om het besmettingsgevaar in te dammen.

VANDAAG