PAHO: Latijns-Amerika en Caribisch gebied geconfronteerd met verslechterende gezondheidsproblemen

PAHO-directeur Carissa Etienne. Beeld: YouTube
Print Friendly, PDF & Email

De COVID-19-pandemie heeft in de meeste landen en gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied de essentiële gezondheidsdiensten verstoord, waardoor de immunisatie van kinderen en de zorg voor aanstaande moeders en mensen met chronische aandoeningen in gevaar komen, waarschuwde de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa Etienne.

"We dringen er daarom bij de landen op aan om ervoor te zorgen dat hun COVID-19-reacties andere essentiële gezondheidsdiensten, zoals routine-immunisaties, niet in de steek laten," zei Etienne op haar wekelijkse persbriefing. "Deze diensten zijn niet optioneel," zei ze, eraan toevoegend dat PAHO de landen helpt "zich aan te passen en te heroverwegen hoe essentiële zorg wordt verleend op het eerste niveau."

Ze zei dat meer dan 300.000 kinderen, vooral in Mexico en Brazilië, routine-immunisaties hebben gemist, "waardoor ze kwetsbaar zijn voor dodelijke maar te voorkomen infecties".

"De dekking van de eerste dosis mazelenvaccins is in acht landen op het Pan-Amerikaanse continent met 10 procent gedaald, onder meer in Venezuela, Panama en Brazilië, en in Suriname zelfs met 20 procent," vervolgde ze. "Als we deze trends niet omkeren, riskeren we een lawine van verslechterende gezondheidsproblemen.”

Onderzoek
Ze voegde eraan toe dat in een recent onderzoek naar de gezondheidsdiensten in de regio 97 procent van de deelnemende landen en gebieden melding maakte van verstoorde gezondheidsdiensten, terwijl 45 procent melding maakte van verstoringen in ten minste de helft van hun gezondheidsdiensten.

"Binnenkort zal COVID-19 niet de enige gezondheidscrisis zijn die de aandacht van de landen vraagt," zei Etienne. PAHO steunt de landen bij het vinden van alternatieven voor het verlenen van gezondheidsdiensten. Vele gezondheidszorgstelsels, waaronder die in Chili en Peru, hebben “telemedicine” (telegeneeskunde) omarmd, terwijl andere gemeenschapsgerichte programma's hebben opgezet zodat patiënten medische zorg kunnen krijgen terwijl zij thuis zijn.

De PAHO-directeur adviseerde landen om extra personeel aan te nemen en op te leiden, zodat alle gezondheidswerkers over de middelen beschikken om veilig zorg te verlenen. Zij verklaarde dat gezondheidswerkers een "billijke vergoeding voor hun buitengewone inspanningen" moeten krijgen en zei dat Chili onlangs een loonsverhoging heeft goedgekeurd voor zorgverleners die een cruciale rol hebben gespeeld bij de aanpak van COVID-19.

"We weten dat de economische terugslag van deze pandemie landen dwingt om moeilijke keuzes te maken over de prioriteiten van de uitgaven, maar we kunnen het ons niet veroorloven om te bezuinigen op gezondheid," zei ze.

"Daarom is het een verstandige keuze om nu te investeren in het eerste niveau van zorg, zodat we trends efficiënter en rechtvaardiger kunnen ombuigen dan wanneer we wachten tot gezondheidscrises de kop opsteken," zei ze. "Zoals het gezegde luidt: voorkomen is beter dan genezen.”

Epidemiologische situatie
Wat betreft de aanhoudende "verwoestende tol van de pandemie in onze regio", zei ze dat Argentinië, Colombia, Cuba, Ecuador en Paraguay tot de landen behoren die de hoogste wekelijkse sterftecijfers ter wereld melden.

De Mexicaanse staten Baja California Sur, Quintana Roo en Yucatan melden een stijging van het aantal nieuwe infecties. In Midden-Amerika neemt het aantal gevallen naar verluidt toe in Guatemala en blijft het hoog in Panama. In Cuba is het aantal COVID-19-infecties en -sterfgevallen hoger dan ooit tijdens de pandemie, en alle leeftijdsgroepen zijn getroffen.

In verschillende Zuid-Amerikaanse landen neemt het aantal gevallen af, hoewel hotspots zijn gemeld in Argentijnse provincies die grenzen aan Bolivia en Chili, en in het Amazonegebied van Colombia. In totaal werden de voorbije week meer dan 1,26 miljoen gevallen van COVID-19 en bijna 29.000 sterfgevallen gemeld in de Pan-Amerikaanse regio, zei Etienne.

Terwijl de infecties toenemen, "heeft onze regio nog geen toegang tot de vaccins die nodig zijn om onze bevolking veilig te houden," zei ze. "Tot nu toe is slechts 16,6 procent van de bevolking van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied volledig gevaccineerd tegen COVID-19."

Ze vroeg ook aandacht voor Wereld Hepatitis Dag, die 28 juli wordt gevierd. In het onderzoek waarin melding werd gemaakt van een brede verstoring van essentiële gezondheidsdiensten, werd ook gemeld dat de diagnose en behandeling van hepatitis B en C zijn onderbroken door de COVID-19-reactie.

VANDAAG