Taskforce moet onderwijs binnenland helpen herstellen

Daniela Rosario. Beeld: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft een taskforce ingesteld voor het binnenland. De taskforce is ingesteld om het onderwijs in het binnenland te helpen herstellen. Er zal samen met het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) en de leerkrachten een eigen plan worden opgemaakt. Dit ten aanzien van het inhalen van de achterstand in leerstof en waar leerjaar negen komt, zegt Daniela Rosario in gesprek met Suriname Herald.

Ouders en leerkrachten tasten nog in het duister hoe de leerjaren acht en negen eruit zullen zien voor de kinderen in het binnenland. Rosario, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst van het MinOWC en belast met de vernieuwingen binnen het onderwijs, garandeert dat met de instelling van de taskforce leerlingen, leerkrachten en ouders niet hoeven te vrezen.

Enkele onderwijsinspecteurs van de basisscholen zijn blij met de instelling van de taskforce. De bedoeling van deze taskforce is om de acute problemen in het onderwijs van het binnenland aan te pakken. Het ministerie heeft de noodzaak ingezien om deze commissie in het leven te roepen.

"We zijn niet tegen de vernieuwingen binnen het onderwijs, want die moeten komen. Suriname kan niet achter raken. De werkarmen moeten betrokken worden, want dat is niet het geval. Het komt onze kinderen in het binnenland niet ten goede de manier hoe zaken nu aan toe gaan, dus is er mee structuur nodig," wordt aangegeven.

Op het gebied van de vernieuwingen verlopen zaken binnen het onderwijs niet goed. Er is bovendien geen eenduidigheid in welke fase de vernieuwing zich nu bevindt. “We hebben de instructies niet met betrekking tot de vernieuwingen binnen het onderwijs. Wij juichen daarom de taskforce toe en kijken wat die met zich zal meebrengen,” merken enkele inspecteurs op.

Simone Awanna

VANDAAG