Vakbeweging: “Er is goed overleg geweest met regering”

Armand Zunder en minister Albert Ramdin. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Armand Zunder, coördinator van de samenwerkende vakbonden, spreekt van een tussentijdse oplossing “voor het vraagstuk van koopkrachtachteruitgang als gevolg van de hoge inflatie en relatief hoge koers”. Over hetgeen thans bereikt is, is er goed overleg geweest. De vakbeweging stelt het op prijs dat de regering op zo’n korte termijn overleg met haar heeft gevoerd.

Tijdens de onderhandelingen hebben de vakbonden hun zorgpunten kenbaar gemaakt. Partijen waren het niet lang met elkaar eens, maar uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over het verbeteren van de koopkracht. Zunder: “Met name het netto besteedbaar inkomen van de werkende klasse, zowel voor landsdienaren en de gelijkgestelden als in de particuliere sector.”

De regering en de samenwerkende vakbonden, waaronder de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) hebben een tussentijdse oplossing bereikt in het tegemoetkomen van de werkende klasse. Boven de huidige koopkrachtversterking van SRD 100 komt er een belastingvrij nettobedrag van SRD 700.

Minister Albert Ramdin is voorzitter van het clusterteam van ministers, dat overleg met Ravaksur voert. Hij erkent dat deze tussentijdse oplossing niet het meest tevreden gevoel aan beide partijen geeft, maar benadrukt dat in het traject naar herstel van de economie er verder gesproken wordt.

Het tussentijdse bedrag is volgens de bewindsman overeengekomen op basis van goed overleg en goed begrip van de situatie. Hij zegt dat de verwachtingen van de andere kant ietwat meer waren. “Maar dit is een tussentijdse tegemoetkoming. We weten dat er nog meer gedaan moet worden, maar terwijl we op weg naar gezondmaking zijn, hopen we wat meer te doen voor de samenleving”, aldus minister Ramdin.

De hoop is erop gericht om binnenkort met het tripartiet overleg te komen tot een sociaal akkoord en dan in alle rust te gaan naar opbouw en herstel. “In dat traject gaan we door met praten over wat er nog meer gedaan kan worden. Dit is niet het meest tevreden gevoel aan beide kanten, maar het was het meest optimale op dit moment.”

Minister Ramdin voegt eraan toe dat de regering erop let hoe de beschikbare gelden worden besteed. Zij beschikt thans over een bepaald besteedbaar bedrag, waaruit ook verschillende rekeningen betaald moeten worden.

VANDAAG