Bedrijfsleven wil vaccinatie voor personeel verplichten

Coronavaccin. Foto: AFP
Print Friendly, PDF & Email

Het bedrijfsleven kan niet lang wachten op werknemers om zich vrijwillig te laten vaccineren en vervolgens nog blijven opdraaien voor de kosten, die gepaard gaan met (mogelijke) besmettingen. “Dit zeker vanwege de enorme nationale crisis waarin wij ons bevinden en de internationale gevolgen van de pandemie, zoals verhoogde prijzen van inputs en andere logistieke kosten,” schrijven de bedrijfslevenorganisaties in een persbericht.

Zij roepen de overheid op om de nodige wettelijke maatregelen te treffen opdat bedrijven hun gevaccineerde medewerkers, hun klanten en andere stakeholders kunnen beschermen tegen deze dodelijke ziekte. Juist nu de wetenschap heeft aangetoond dat gevaccineerden, alhoewel deze ook het risico lopen besmet te raken, er haast geen sprake is van ziekenhuisopname of erger en dat het overbrengen van een besmetting een veelvoud lager ligt.

Daarnaast heeft onze fragiele economie een boost nodig en kunnen wij ons niet langer gegijzeld houden door vaccinatieweigeraars die niet altijd op zuivere gronden de vaccinatie weigeren. De meeste bedrijven, vooral de middel-, grote- en kleine bedrijven in diverse sectoren zijn bezig te overleven in deze crisisperiode. Vanwege de pandemie kan de economie niet volledig opengegooid worden, waardoor het nog moeilijker is om het hoofd boven water te houden.

Naast de normale vaste personele uitgaven, zijn er in 2021 vele kosten gemaakt in verband met de pandemie zoals uitgaven en inkomstenderving die gepaard gaan met de gevolgen van lockdownperioden, besmettingen op de werkvloer, quarantaine dagen van werknemers en incentieven om zich te laten vaccineren.

“Wij roepen ondernemers en corporate leiders op om alle maatregelen te treffen en zodoende maximale bescherming te bieden aan hun werknemers en te voorkomen dat door onnodige besmettingen de bedrijfsvoering in gevaar komt door hoge thuisisolatie,” zeggen de organisaties verder. Zij vragen de gezondheidsautoriteiten om een pragmatische en op risico gebaseerd beleid te ontwikkelen voor quarantaine verlichtingen voor gevaccineerde medewerkers die geen COVID-19 hebben, maar wel tot een direct contact persoon behoren, door vroegtijdig en frequent te testen en de periode van quarantaine drastisch te verminderen.

Het bedrijfsleven rekent op de medewerking van de overheid om de private sector inderdaad in de gelegenheid te stellen een waardige bijdrage te leveren aan de wederopbouw van onze economie.
De verklaring is getekend door de VSB, ASFA, ICT-AS, Shata, VEAPS, SBV, Survam, SJV, AAV, Akmos en Plis.

VANDAAG