PAHO: “Lessen COVID-pandemie benutten om klimaatverandering het hoofd te bieden”

Jarbas Barbosa. Beeld: PAHO/YouTube
Print Friendly, PDF & Email

Terwijl leiders deze week naar Glasgow, Schotland gaan voor de COP26-klimaattop, waarschuwde Jarbas Barbosa, assistent-directeur van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO), dat landen moeten voortbouwen op de lessen die zijn geleerd tijdens de COVID-19-pandemie om zich voor te bereiden op de impact van klimaatverandering en toekomstige crises te voorkomen.

Met 800.000 nieuwe COVID-infecties en 18.000 COVID-gerelateerde sterfgevallen die vorige week in Amerika zijn gemeld, "heeft de pandemie een momentopname geboden van hoe onvoorbereid we zijn op zo'n ontwrichtende gebeurtenis," zei Barbosa tijdens een wekelijkse mediabriefing over COVID-19.

Veel van de gezondheidssystemen in de regio hebben geworsteld onder de impact van COVID-19. Landen moeten nu dringend actie ondernemen om zich voor te bereiden op de gevolgen voor de gezondheid van een mogelijk langdurigere klimaatcrisis.

Hoge temperaturen, extreme weersomstandigheden en vervuiling hebben geleid tot een toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen, evenals een toename van door vectoren overgedragen ziekten zoals Zika en Chagas. Het dengue-seizoen is ook toegenomen door het warmere, nattere weer. Een toename van de omvang en frequentie van bosbranden en droogtes in de regio bedreigt ook het levensonderhoud en leidt tot meer voedselonzekerheid.

"Wetenschappers hebben ons al lang gewaarschuwd dat, als we niet worden aangepakt, klimaatverandering onze omgeving, onze voedselsystemen en onze leefomstandigheden zou transformeren, die allemaal potentieel verwoestende gevolgen hebben voor onze gezondheid," zei Barbosa verder.

"Vandaag hebben we de kans om voort te bouwen op de lessen van de COVID-pandemie om toekomstige crises te voorkomen en ons vermogen om erop te reageren te versterken wanneer ze aankomen," voegde hij eraan toe, en verwelkomde de focus op gezondheid op de 26e Klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties van de partijen van dit jaar, bekend als COP26.

Actieplan
Voorafgaand aan de top heeft PAHO een agenda voor Noord- en Zuid-Amerika over gezondheid, milieu en klimaatverandering gelanceerd om landen een actieplan te bieden om de risico's van klimaatverandering voor de gezondheid van Noord- en Zuid-Amerika aan te pakken.

Het plan schetst drie actielijnen, die allemaal voortbouwen op de lessen die zijn getrokken uit de pandemierespons van de regio:
- De gezondheids-, sociaal-politieke en economische sectoren moeten samenwerken om geïntegreerde paraatheidsplannen op te stellen die de gezondheidseffecten van klimaatcrises aanpakken.
- Landen moeten investeren in hun gezondheidszorgstelsels om ervoor te zorgen dat ze het personeel, de opleiding en de middelen hebben om toekomstige klimaatrisico's het hoofd te bieden.
- De gezondheidssector zelf moet deel uitmaken van de oplossing door zijn eigen bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Dit kan worden bereikt door groenere faciliteiten te bouwen en emissies te verminderen bij productiefaciliteiten, transport en bij gezondheidsfaciliteiten zelf.

Daling infecties en sterfgevallen
In de afgelopen week daalden COVID-infecties en sterfgevallen in een groot deel van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, met uitzondering van Paraguay, dat een piek in COVID-gevallen zag, en Belize, dat een scherpe sprong in sterfgevallen meldde.

Neerwaartse trends werden ook gezien op grotere eilanden van het Caribisch gebied, waaronder Cuba, maar kleinere eilanden, waaronder Saint Kitts en Nevis, Barbados, Anguilla en Saint Vincent en de Grenadines, meldden een toename van infecties en sterfgevallen.

Terwijl 44 procent van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nu volledig gevaccineerd is, benadrukte Barbosa de aanhoudende ongelijkheid, met een vaccinatiegraad in sommige landen nog steeds onder de 20 procent.

"Hoewel onze regio geweldig werk heeft geleverd bij het versnellen van de immunisatiedekking in slechts een paar maanden, blijft meer dan de helft van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied onbeschermd," zei hij, en verwelkomde de aanstaande levering van drie miljoen doses via COVAX deze week.

Ondertussen drong hij er bij landen op aan om volksgezondheidsmaatregelen te blijven nemen om uitbraken onder controle te krijgen.

VANDAAG