Opnieuw bewustwordingscampagne voor grondenrechtenvraagstuk

De ondertekening van de overeenkomst tussen AdeKUS en ACT. Foto: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Er moet bewustwording gecreëerd worden voor het grondenrechtenvraagstuk. In de Ballroom van Hotel Torarica is vandaag het startsein gegeven voor deze landelijke bewustwordingscampagne. Ook de conceptwet Grondenrechten is nu volledig afgerond door de commissie grondenrechtenvraagstuk. De conceptwet is ook al overhandigd aan De Nationale Assemblee (DNA). Daarom is het belangrijk dat de samenleving geïnformeerd wordt over wat er allemaal in de wet is opgenomen.

Volgens Ifna Vrede en Carlo Lewis, beide kapiteins van tribale volken, is het meer dan nodig dat deze wet komt. Vrede is kapitein van Nieuw Ganzee en trainer die de boodschap over het grondenrechtenvraagstuk moet overbrengen aan de groep Saramaccaners.

Ook bestuurslid van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) Lewis en kapitein van Apoera wil dat vooral de jongeren weten wat het grondenrechtenvraagstuk inhoudt. Er moet geen sprake zijn van een ver-van-mijn-bed-show bij niemand in de samenleving.

Amazone Conservation Team (ACT) zal zorgen voor de financiering om de bewustwording en informatie van de conceptwet in alle delen van het land te verstrekken. Er zal ook verder gewerkt worden om de verschillende dorpen en gebieden in kaart te brengen. ACT-directeur, Minu Parahoe, gaf aan dat de kosten voor de bewustwordingscampagnes ruim SRD 1,2 miljoen bedragen.

Er is vandaag ook een overeenkomst getekend tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en ACT. De Faculteit Juridische Wetenschappen zal vanaf nu werken aan het indienen van concepten van wetten, die aangepast dienen te worden naar internationale standaarden. Shanti Venetiaan, voorzitter van het AdeKUS-bestuur, gaf aan dat op lang termijn ook andere wetenschappelijke studies toegevoegd zullen worden aan het grondenrechtenvraagstuk.

Naast het bewust maken van de samenleving is het ook van belang, dat bij de afkondiging van deze wet er sprake moet zijn van de handhaving van deze wet. Ook in het buitenland hebben landen ons erop gewezen dat wij de grondenrechten van de inheemse- en tribale volken heel snel in orde moeten maken.

Volgens Patricia Meulenhof, voorzitter van de presidentiële commissie Grondenrechten, is daarom controle en uitvoering de enige manier om invulling te geven aan deze wet.

Gracia Emanuël, minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, zei dat er geen sprake zal zijn van verdeling van de samenleving als de inheemse- en tribale volken hun grondenrechten zullen verkrijgen.

VANDAAG