Asabina: “Emotionele en immateriële schade nemen elke dag toe in Brokopondo”

Ronny Asabina. Beeld: DNA TV
Print Friendly, PDF & Email

Het district Brokopondo kampt al enige weken met ernstige wateroverlast. BEP-parlementariër Ronny Asabina heeft tijdens de begrotingsbehandeling gepleit voor aandacht voor de gemeenschappen in deze gebieden. Volgens Asabina wordt de gemeenschap van Brokopondo geconfronteerd met emotionele- en immateriële schade, die dagelijks toenemen.

“Stress, frustratie, irritatie, trauma, wanhoop, eenzaamheid, radeloosheid, uitsluiting, machteloosheid en sociale eruptie nemen met de dag toe. De vrijheid van onze landgenoten in de getroffen gebieden, hun geluk en de levensverwachtingen moeten zij machteloos inleveren. Ik praat niet eens over hun vee, gewassen, kortom hun inkomstenbronnen, hun cultureel erfgoed dat ze kwijtraken en/of dreigen kwijt te raken,” omschreef Asabina de situatie en het gevoel van de gemeenschappen.

Vrees toename voedseltekorten
De vrees voor ernstige voedseltekorten neemt toe, doordat de voedselzekerheid en voorziening in gevaar dreigen te komen. Tot nu toe is er volgens Asabina geen sprake van adequate verkenning van de schade, laat staan de inventarisatie hiervan. De gemeenschappen vrezen de boodschap te zullen krijgen, dat men hun huizen moet verlaten door aanhoudende regen die wateroverlast en overstromingen veroorzaken.

Asabina is van mening dat er te weinig middelen zijn uitgetrokken voor humanitaire hulp voor de getroffen gebieden. Ook vindt hij dat de ernst van de zaak wordt gebagatelliseerd. Het assembleelid sprak zijn teleurstelling uit over de reactie van DNA-leden, die hem het gevoel gaven dat zij de materie zien als stemmingmakerij.

“Niets is vreemd als we eisen dat er een diepgaand en onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaak van de verwoestende watersnood in Brokopondo. Er zijn verschillende percepties over de oorzaak hiervan bij de regering, Staatsolie en de gemeenschappen van Brokopondo,” zei Asabina. Volgens Staatsolie is het bedrijf genoodzaakt tot augustus te blijven spuien.

De BEP-fractie leeft mee met de gemeenschappen van Brokopondo en zegt hun dank voor hun constructieve opstelling. “Want als men zich had laten leiden door hun eigen belang, was er tot nu toe sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid,” stelde Asabina. Ook het stamhoofd der Saramaccaners wordt bedankt voor het helpen bewaren van de rust.

Krutu
Asabina deelde mee dat Staatsolie drie krutu zal houden in Brokopondo Centrum, Marshallkreek en Klaaskreek, waarbij informatie over het spuien en de watersnood met de groep zal worden gedeeld. Vreemd en afkeurenswaardig is volgens Asabina dat er geen krutu in Sarakreek en Brownsweg zal worden gehouden.

Volgens Staatsolie zal dit niet gebeuren, omdat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor gebieden bovenwaarts het stuwmeer. “Echter weten zij niet dat deze grote woongemeenschappen ook schade ondervinden, doordat veel water is opgespaard in het stuwmeer. Ook afkeurenswaardig is dat de regering de grote afwezige is tijdens deze krutu.”

Asabina hoopt dat de regering minister Krishna Mathoera van Defensie en of minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) meestuurt met Staatsolie. Dit, omdat zij de enige ministers zijn die informatie over de situatie in het district met het parlement hebben gedeeld.

VANDAAG