“SRD 900 miljoen regering niet door prudent beleid verkregen”

BEP-fractieleider Ronny Asabina. Beeld: DNA TV
Print Friendly, PDF & Email

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei maandag tijdens de begrotingsbehandeling dat de extra SRD 900 miljoen die de regering heeft weten op te brengen niet komt door het voeren van prudent beleid zoals door de regering beweerd wordt. Asabina deelde mee dat in het jongste jaarverslag van Staatsolie wordt aangegeven, dat het bedrijf in de vorm van belastingafdrachten een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het spekken van de staatskas in 2021.

Dit is volgens Asabina een verruiming van de belastinginkomsten met 44 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dezelfde ontwikkelingen zien wij ook met de afdrachten van Newmont en Rosebel Goldmines. Asabina legde uit dat het gaat om deviezen gegenereerd door deze bedrijven.

Hij benadrukte dat de drastische waardedalingen van onze munteenheid die vanaf het aantreden van deze regering met meer dan 170 procent hebben plaatsgevonden, het aftroggelen van gelden uit de zakken van belastingbetalers, een scala aan inkomstenverhogende maatregelen in de belastingsfeer en de steeds stijgende tarieven van onze commodity’s, de oorzaak zijn van de drastische stijging van de inkomsten van de staat.

“Ik laat in het midden de bijdrage van de informele sector gerelateerd aan een overschot aan valuta waarover enig uitleg van de herkomst en of afkomst van de overheid uitblijft. Al deze ontwikkelingen hebben niets te maken met prudent beleid. De steeds stijgende prijzen van onze commodity’s, zoals goud en olie hebben wij niet in de hand. Wat wij wel kunnen zeggen is dat wij de wind meehebben, maar niet dat wij deze booming hebben beïnvloed”, sprak Asabina. Hij haalde daarnaast aan dat hij nergens heeft gelezen dat de jaarproductiviteit is toegenomen afgezien van de extra productie van Hydro energie door het waterpeil in het stuwmeer hoog te houden.

“Laat het gezegd zijn. De olie- en goudprijzen zijn verder opgelopen tot het hoogste niveau in jaren door de onrust in de wereld als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sanctie tegen Rusland en niet als gevolg van extra inspanning van de regering."

Asabina vervolgde: "Anders zou het zijn als we zouden inspelen op de steeds toenemende vraag naar voedsel, zoals agrarische producten. Kortom de realisatie van circa SRD 900 miljoen is dankzij de zegen, de genade en de glorie van de Almachtige door ons nagenoeg grenzeloos te verrijken met natuurlijke hulpbronnen die nu booming zijn in de wereld.”

VANDAAG