BIBIS bemiddelt met ambassades Nederland en VS over lange wachttijd visumaanvraag

Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Foto: NII
Print Friendly, PDF & Email

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) bemiddelt met de ambassades van Nederland en de Verenigde Staten na klachten van burgers, de laatste maanden, over de lange wachttijden voor het verkrijgen van visa voor de Schengenlanden alsook van de Verenigde Staten.

De visumaanvraag om naar Nederland af te kunnen reizen geschiedt via het kantoor van VFS Global. Hier krijgen Surinaamse burgers wachttijden voorgeschoteld, voor het verkrijgen van een afspraak, die kunnen variëren van drie tot wel vijf maanden. Dit veroorzaakt veel ongerief voor vooral personen die moeten afreizen vanwege een spoedeisend karakter.

Het ministerie van BIBIS heeft gehoor gegeven aan de vele verzoeken van de Surinaamse burgers om te bemiddelen. Reeds begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met desbetreffende ambassades en is navolging gegeven middels diplomatieke nota’s om de issue onder de aandacht te brengen. Het ministerie is de verzekering gegeven dat de visumverlening spoedig zal worden opgeschaald.

VANDAAG