Suriname

De regering vraagt de vakbonden om het pad van dialoog te blijven volgen. Dit naar aanleiding van de aangekondigde protestdemonstratie die de samenwerkende vakbonden 1:6 hebben aangekondigd. In een persbericht heeft de regering een uiteenzetting…

Roshiek R. en zijn echtgenote Bibi P. gehuwd R. zijn op 10 augustus door de wetsdienaren van de Recherche van Regio Oost voor openlijke geweldpleging aangehouden, nadat zij zich hadden aangemeld op het politiebureau. Dit…

Districtscommissarissen (dc’s) moeten in een vroeg stadium geïnformeerd worden over hun taken en plichten tijdens de verkiezingen. Daarom is het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) op 21 augustus gestart met informatiesessies over de stembusgang. De…

Er is op de afdeling Klantenservice van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) vanwege bijzondere omstandigheden een tijdelijke onderbezetting ontstaan. Als gevolg van deze situatie kan het voorkomen dat de dienstverlening enigszins trager verloopt dan normaal.…

Het ministerie van Financiën en Planning heeft een informatiesessie over het Herstelplan gehouden voor de Chinese ambassade en het Chinese bedrijfsleven in Suriname. De sessie vond zaterdagmorgen plaats op het ministerie. Minister Armand Achaibersing was…

Als onderdeel van zijn werkbezoek aan Galibi heeft minister Kenneth Amoksi van het Justitie en Politie (Juspol) spreekuur gehouden voor de gemeenschap in het gebied. Vooral de vrouwen van de dorpen Langaman Kondre en Christiaan…

Tijdens het staatsbezoek van president Chan Santokhi aan Guyana heeft het bedrijfsleven uit Suriname gesprekken gevoerd met de Guyana Chamber of Commerce of Industry en met de Private Commission. Dit zijn grote overkoepelende bedrijfslevenorganisaties. De…