Suriname

“Het Saramaccaanse woon- en leefgebied valt onder de jurisdictie van het internationaal recht. Dat recht heeft het Samaaka-vonnis bekrachtigd. Wij hebben recht op de gronden waarop wij wonen en niemand komt grond in Brokopondo uitgeven,”…

De 23-jarige Jarzinho B. is op 30 juli door leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) na bekomen informatie en goed speurwerk op een locatie in het ressort Paramaribo opgespoord en aangehouden. Enkele houders van…

Burgers kunnen de oude ID-kaarten die in maart 2022 vervallen waren verklaard weer gebruiken. De ID-kaartenwet 2018 is gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) met algemene 45 stemmen gewijzigd. Met de wijziging kunnen de burgers…

Personeelsleden van de afdelingen Dienst Opleiding en Vorming, Kinderen Jongeren Telefoon en het directoraat Volkshuisvesting werden vandaag bij aankomst op kantoor verrast, omdat de poort gesloten was. Het personeel van de Stichting Volkshuisvesting Suriname is…

Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen hebben vandaag de onderwijs- en beroepenbeurs te Apoera bezocht. Deze beurs is georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Gerda Kajuffa, hoofd van het Bureau Onderwijsinformatie…

Djaswandkoemar S. die ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan ontucht met een minderjarige jongen is, gisteren, na uitgewerkte informatie door de Recherche van Paramaribo opgespoord en aangehouden. De moeder van het elfjarige…

Na een onderbreking van drie jaar wordt dit jaar weer een aanvang gemaakt met de Natuurkunde Olympiade. De onderbreking had te maken met de COVID-19-pandemie. De eerste ronde van de olympiade zal online plaatsvinden op…

Met de distributie van een groot aantal schoonmaakmiddelen aan de negen dorpen, inclusief drie dorpen op het stuwmeer en Sarakreek gebied, die getroffen waren door de grote waterramp, heeft de commissie ‘Yepi Brokopondo’, onder leiding…

Personen die hun verkeersboete niet betalen en naar het buitenland afreizen worden ook op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. Zij worden opgespoord door politieambtenaren van de afdeling Automatische Nummerplaten en Registratie Systeem (ANRS). Overtreders die…

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft in Nickerie het Basiszorg klantenservice project gelanceerd. Het gaat om een pilot project. President Chan Santokhi was in juni in het district aanwezig waar hij…

De Arena Groep is de nieuwe naam waaronder de diensten die door de bekende SurAir Cargo, SurAir Catering en SurAir Ground Services worden geleverd, zullen worden aangeboden. Deze nieuwe structuur is onderdeel van het herstelplan…