De perverse poortwachters van Bouterse en de aanslag op het intellect

President Bouterse en zijn minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Zullen wij het vak Economie afschaffen op school? Steeds weer vernemen wij dat anderen de wisselkoers opdrijven en dat het niet de schuld is van de NDP-regering. Onlangs heeft ook de president gezegd dat anderen de wisselkoers omhoog “persen”. Het lijkt alsof de NDP een uitgebreid propagandanetwerk heeft dat haar politieke leider en voorzitter Bouterse vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt. Men kent geen schaamte meer. Elke keer als er ophef is rond NDP-voorman Bouterse zie je dat als het ware op commando de verdedigingslinies geactiveerd worden. Die beschikken op afroep over een uitgebreid propagandanetwerk dat de leider vrijwel kritiek- en gewetenloos verdedigt.

Zijn poortwachters (denk aan Fáya Pepré Nieuws, Bakana Tori, Amzad Abdoel, Ramon Abrahams, Ronald Hooghart, Kenneth Slooten, etc.) nemen geen blad voor de mond en tonen geen enkel zelfinzicht of zelfreflectie. Het laatste akkefietje op propagandatour te Pokigron is daar een mooi voorbeeld van. Sterker nog, Bouterse hemzelf wil alweer de valutakoers omlaag brengen en toont ook geen zelfreflectie. Wij zijn de telling inmiddels ook kwijt van het aantal keer dat hij dat beloofd heeft.

De poortwachters van de NDP plegen een aanslag op het intellect van de samenleving. De basale kennis van het vak Economie beheerst de NDP niet eens. Wij vragen ons af, of zoveel NDP’ers de eerste lesstof van het vak Economie gemist hebben. Nee toch?

Wie de muloschool doorlopen heeft en in de eerste klas van de middelbare school gezeten heeft, zal tijdens de eerste les van het vak Algemene Economie in de schoolboeken gelezen hebben dat de prijs van wat dan ook, niet tot stand komt door toedoen van bepaalde personen of partijen. Elke prijs komt tot stand door vraag en aanbod (ook de wisselkoers dus). Komt deze wijsheid van ons? Neen, deze wijsheid komt uit de schoolboeken. Klikt u hier voor de betreffende pagina uit de schoolboeken als bewijs, dat de prijs tot stand komt door vraag en aanbod en dus niet door toedoen van enkele personen of partijen. Dit, om te voorkomen dat de poortwachters van de NDP deze wijsheid als ‘fake’ afdoen.

Onze jeugd wordt in verwarring gebracht door de grove leugens over de wisselkoers. Aan de ene kant leren zij iets anders op school, terwijl aan de andere kant de Ocer-wetenschappen iets anders vertellen. Indien de NDP deze eerste lesstof Economie negeert en dus iets anders verkondigt dan hetgeen onze jeugd op school leert, dan kunnen wij het vak Algemene Economie of Economie 1 afschaffen op school. Het vak kunnen wij ook uit het onderwijssysteem halen. Het Ocer-onderwijs of de Ocer-wijsheid gaan dan toch boven de schoolwijsheid. Wat voor zin heeft dit vak dan?

Hoewel de president de Middelbare Handelsschool niet afgemaakt heeft, heeft hij minimaal de eerste klas van deze school bezocht. Dus hij heeft ook de kennis van het vak Economie inzake prijsbepaling tot zich genomen. Tegen beter weten in, verkondigt hij dus iets anders. Dat is pas opzettelijke manipulatie, misleiding en ophitsing. Wij denken niet dat zulke persoonlijkheden er moeite mee zouden hebben om het volk dom te houden. In het land der blinden is er maar één oog koning. Dit schijnt zeer toepasselijk te zijn voor de NDP. President, u en uw poortwachters zijn bezig met ophitsing en verdeeldheid zaaien; grensoverschrijdende ophitsing welke zelfs grenst aan opruiing in onze mooie pluriforme samenleving.

Een leider die een ander de schuld geeft van zijn eigen falen, is een lafaard.
Anderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de morserij in de (financiële) staatshuishouding van dit moment. Deze regering is verantwoordelijk voor het brokobana monetair beleid van dit moment. Indien anderen in staat zijn de wisselkoers op te drijven, waarom hebben ze dat nu pas gedaan en niet reeds in de eerste NDP-regeerperiode? Of hielden die mensen of cambio’s zo veel van de NDP tijdens de eerste regeerperiode? De president weet dondersgoed dat het niet de cambio’s zijn die de wisselkoers bepalen. Reden waarom hij ze niet aanpakt.

President, u zegt eigenlijk dat anderen meer macht hebben dan u. U geeft zichzelf daarmee een brevet van onvermogen. U bent de president, u en uw regering dienen de gepaste maatregelen te treffen tegen die anderen die de koers opdrijven volgens u. U heeft alle middelen om de cambio’s aan te pakken. U toont totale machteloosheid, terwijl u de macht in handen heeft.

U treedt niet op, maar u ‘huilt’ wel.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG