Bouterse, dit is pas nepotisme!

Ex-president Desi Bouterse

Tijdens het theater van ex-president Desi Bouterse in de onlangs gehouden online NDP-meeting, constateerden wij dat Bouterse en vrienden hun mond vol hadden van nepotisme. Plotseling wisten zij wat nepotisme is (het ‘regelen’ van familie en vrienden). Hier zullen wij enkele gevallen beschrijven, welke wij Bouterse en vrienden als spiegel willen voorhouden.

(Pleeg)zoon des vaderlands
Na de regeermacht in 2010 verworven te hebben, verleende Bouterse zijn (pleeg)zoon Romano Meriba, gratie (kwijtschelding van straf) voor de jarenlange gevangenisstraf welke hij moest uitzitten in Santo Boma. Meriba zat in de gevangenis vanwege roofmoord en andere misdrijven. Hij moest een gevangenisstraf van vijftien jaar uitzitten, maar kwam door de gratie vervroegd op vrije voeten. Gratie wordt volgens de grondwet verleend alleen nadat advies ingewonnen is bij de rechter die het vonnis heeft gewezen.

Zie artikel 109 van de grondwet, waarin dit letterlijk staat aangegeven.
“De president heeft het recht van gratie van straffen door rechterlijk vonnis opgelegd. Hij oefent dit recht uit na het advies te hebben ingewonnen van de rechter, die het vonnis heeft gewezen”.

Bouterse verleende de gratie zonder het grondwettelijk vereiste advies ingewonnen te hebben bij de rechter, die het vonnis gewezen had. Ook verleende hij gratie aan uitsluitend zijn (pleeg)zoon. Zonen van anderen en ook de zonen van de mensen die op Bouterse gestemd hadden, moesten wel hun volledige straf uitzitten. Alleen Bouterse had een zoon die gratie verdiende.

Zoon des vaderlands
In dezelfde regeerperiode benoemde Bouterse zijn zoon Dino Bouterse tot hoofd van de Counter Terrorism Unit (CTU). Bouterse verdedigde deze benoeming door te stellen dat zijn zoon de beste man was voor die job. Indien je solliciteert voor een functie bij de politie bijvoorbeeld, word je onderworpen aan een uitgebreid antecedentenonderzoek. Heb je een strafblad, dan mag je die functie vergeten.

Zo’n onderzoek zou dus des te meer moeten gelden voor iemand die de functie van hoofd CTU zou bekleden. Zoon Dino had een strafblad vanwege diefstal van militaire wapens uit het munitiedepot van het Nationaal Leger. Hiervoor had hij enkele jaren gevangenisstraf uitgezeten. Ondanks dit strafblad, werd zoon Dino benoemd tot hoofd CTU. Het bleek dat de strenge integriteitseisen alleen gelden voor de zonen van de kleine man, niet voor de zoon van Bouterse.

Dat zoon Dino later als hoofd van de antiterrorisme unit, juist terroristen wilde huisvesten en of faciliteren in Suriname, laten wij hier buiten beschouwing. Daarover hadden wij Bouterse reeds vragen gesteld toen hij nog president was.

Zoon Dino werd door de Amerikaanse autoriteiten opgepakt vanwege drugshandel en het faciliteren van terroristen. Hij moet een gevangenisstraf van zestien jaar uitzitten in de Amerikaanse staat Mississippi. In het jaar 2019 diende de regering-Bouterse/Adhin een verzoek in bij de Amerikaanse autoriteiten, om Dino Bouterse als ‘zoon des vaderlands’, vervroegd te laten overbrengen naar Suriname. Dit verzoek werd gedaan met de bedoeling dat zoon Dino zijn straf verder kon uitzitten in Suriname.

Ten tijde van het indienen van het betreffende verzoek, zaten er zoveel andere Surinaamse zonen en dochters in buitenlandse gevangenissen. Die personen moesten hun straf wel volledig uitzitten in de buitenlandse gevangenissen. Alleen voor zoon Dino deed Bouterse moeite om hem vervroegd naar Suriname te laten halen.

Dochter des vaderlands
In het jaar 2015 liet Bouterse zijn dochter Peggy Bouterse vanuit Nederland overkomen naar Suriname, om een functie van raadsadviseur en of chef van het Kabinet van de Prseident te bekleden. Dit, ondanks het feit dat zijn dochter de nationaliteit had van het land (Nederland) dat door Bouterse en zijn aanhang zo verguisd wordt. Welke functie zij echt had, raadsadviseur en of chef van het Kabinet van de President, is nooit duidelijk geworden. Volgens Bouterse was zijn dochter geschikt voor die functie, omdat zij veel managementervaring had. In werkelijkheid had zij slechts managementervaring bij een kleine supermarkt in Nederland.

De overheidsopdrachten die direct en of zijdelings aan ‘dochter des vaderlands’ werden gegund door Bouterse, laten wij hier even ter zijde.

First lady des vaderlands
Voor het eerst in de Surinaamse historie werd besloten dat de first lady een salaris zou krijgen. Juist! Die first lady was de vrouw van Bouterse.

Je best doen in de klas is niet meer genoeg om een goede toekomst te hebben. Familie van Bouterse zijn, is voldoende. Als familie van Bouterse, is je toekomst geplaveid.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG