Racist en zwartdenker Edward Belfort laat zich kennen (deel 2)

Screenshot van YouTube-video waarin Belfort de uitspraken doet op Radio Tamara

In deze column gaan wij verder op de racistische kijk van zaken door ABOP-parlementariër Edward Belfort. Deel 1 van onze column is hier te lezen.

De procureur-generaal (pg) heeft aan de presidentiële commissie Doorlichting Korps Politie Suriname het voorstel gedaan om de inspecteurs van politie Raoul Hellings en Sergio Gentle (beiden leden van de Politiebond), korpschef Roberto Prade en de commissarissen van politie Henry Seedorf en August van Gobbel te vervangen. Volgens Belfort worden er “vijf blakamangs” vervangen (zijn letterlijke woorden). Het feit dat de pg in plaats van de eerdergenoemde “blakamangs” drie personen voorstelt die ook “blakamangs” zijn, ziet Belfort niet. Hij ziet alleen dat er “blakamangs” vervangen worden. Alleen een racist heeft deze kijk op zaken.

De pg deed een voorstel voor de politiefunctionarissen Cherida Dragman, Bryan Isaacs, Maureen Palmtak en Rishi Akkal. Dus een voorstel voor drie blakamangs en slechts één Hindostaan. Dit alles zou volgens Belfort tot etnische spanningen kunnen leiden. Wij vragen ons in gemoede af, wat Belfort zou zeggen indien de pg toevallig drie Hindostanen en slechts één blaka-brada/sisa zou voorstellen. Het zijn figuren als Belfort die etnische spanningen oproepen door hun racistische gal te spugen over het vreedzaam geweten van het Surinaamse volk.

Wat heeft de pg nog meer voorgesteld?
De pg heeft zijn voorkeur uitgesproken om de vier door hem voorgestelde politieofficieren niet direct in te zetten, maar eerst te laten vormen (on the job training). De gepensioneerde hoofdinspecteurs van politie, de heren Ruben Dijk en Rudy Steinberg, en de politiecommissaris Stanley Changoer zouden moeten zorgen voor die vorming. Wederom slechts één Hindostaan. Hier ziet u dat de pg niet langs etnische lijnen denkt, maar langs kwalitatieve lijnen.

De reden dat de pg voorstelt om korpschef Roberto Prade te vervangen, laat zich raden. Prade heeft in de kwestie Rodney Cairo zijn manschappen teruggetrokken, toen Cairo dreigde ontvoerd te worden. Hij heeft zijn manschappen teruggetrokken op een moment dat zij juist gehouden waren om op te treden. Hij heeft zich dus schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Wat nog bij komt kijken, is dat binnen het korps waaraan Roberto Prade leidinggeeft, ook andere zaken zich afspelen. Wettelijk gezien werkt een agent 168 uren per maand. Een voorbeeld: bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werkt een agent die boven de wettelijke norm van 168 uren werkt en daar bovenop 470 uren overwerk per maand declareert. Dat zijn dus 638 uren per maand. Dit komt erop neer dat die agent gedurende zeven dagen per week, 22,8 uur per etmaal werkt. Ervan uitgaande dat een etmaal 24 uur heeft, komt het erop neer dat die agent slechts 1,2 uur per etmaal slaapt of rust. What a joke!

Het Centraal Inspectie Orgaan heeft de taak om overwerk te checken. Er wordt maar niet opgetreden tegen dit soort praktijken binnen het korps waarvoor korpschef Prade verantwoordelijk gesteld mag worden. U kunt zich voorstellen hoeveel geld het de staat kost door deze vorm van corruptie binnen het KPS. Treed je als regering op tegen deze wantoestanden, dan wordt direct de racismekaart getrokken, met Belfort in de voorhoede.

Voor degenen die stellen dat Prade ervoor gezorgd zou hebben dat de criminaliteit gedaald is, willen wij meegeven dat die gedaald is vanwege de lockdown in verband met COVID-19; dus niet vanwege het beleid van Prade.

Leden van de Politiebond: voorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle
Deze heren hebben het Openbaar Ministerie (OM) en het instituut van de pg dusdanig geschoffeerd, dat zij daarmee het gezag van deze instituten hebben gedesavoueerd (miskend/afgewezen). Tevens hebben zij daarmee de integriteit van deze instituten flink aangetast. Als politieman is dit het laatste wat je kunt doen. Geen wonder dat tijdens regering-Bouterse de bevoegdheid van deze heren als hulpofficier van justitie, op 13 mei 2019 ingetrokken werd vanwege eerdergenoemde laakbare gedragingen van deze zich God wanende schoften. Let wel, deze tuchtmaatregel is door de regering-Bouterse/Adhin genomen (niet door regering-Santokhi/Brunswijk). Zeer begrijpelijk dat de pg voorstelt om zulke schoften binnen het korps te vervangen. Alleen Belfort begrijpt dat niet.

Zijn racistische brein maakt dat het hem helemaal niets uitmaakt of hij zijn partij en de hele coalitie onnodig meesleurt in de polarisatie die hij creëert. Bijna alle tegenwoordige optredens van Belfort in de media, zijn doordrenkt van racistisch denken. Steeds heeft hij het over etnische rellen. Het begint aardig erop te lijken dat hij zelfs zinspeelt op deze rellen, die hij alleen wil.

Zijn racistische bril die hem blind maakt, drijven hem tot zulke deviante gedragingen; de racistische kaart voert de boventoon bij hem. Als het om de racistische kaart gaat, krijgen wij de indruk dat Belfort de verborgen agenda van de NDP aan het uitvoeren is. Hij is tegenwoordig prominent aanwezig op NDP-gelieerde pagina’s op sociale media.

Belly, ie lassing yere.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG