Priya Gopalrai, slachtoffer van rancune (deel 1)

Priya Gopalrai
Print Friendly, PDF & Email

Ressentiment is een van oorsprong Frans begrip, dat door Duitse filosoof Nietzsche als een centrale eigenschap van de mens werd gezien. Het is een reactieve kracht, die niets vanuit zichzelf ontwikkelt: waar de nobele mens naar het goede streeft, zet de door ressentiment geleide mens zich naast het kwade. Zijn waarden komen voort uit onderdrukte wraakgevoelens, die zijn ziel vergiftigen en zijn moreel kompas verdraaien: hij ziet het nobele dat buiten zijn bereik ligt als verachtelijk, zodat hij er niets mee verliest dat hij het niet bereiken kan. Hij voelt zich goed over zichzelf wanneer hij iets heeft om zich te botvieren. Negatieve waardeoordelen over de ander staan centraal in het zelfbeeld van de rancuneuze mens.

Wij zullen u in deze column voeren naar de perikelen rond de gewezen coördinator en commissievoorzitter niertransplantaties, Priya Gopalrai. Zij is abrupt buiten spel gezet zonder enige vorm van evaluatie. Daar is het niet bij gebleven. Zij is tot op het bot toe, beklad en gecriminaliseerd door de huidige regering. Eerst dachten wij dat men dit deed vanwege het feit dat zij benoemd was door de NDP-regering. Nu beginnen de contouren duidelijk te worden, dat men haar eerst moest criminaliseren om een andere onoorbare actie te verbloemen (40.000 euro per niertransplantatie door het Diaspora Medisch Team). Nu heeft men een vergelijking, want Gopalrai verdiende SRD 40.000 per maand, dus wat maakt het uit dat het Diaspora Medisch Team 40.000 euro verdient.

In onze vorige column hebben wij u reeds laten zien dat Suriname onnodig veel zal betalen voor een niertransplantatie. Dat is de prijs van rancune, want de niertransplantatie die door Gopalrai gecoördineerd was, was kosteloos. Dat traject heeft men uit rancune dichtgegooid en zal men nu de prijs ervoor betalen: 40.000 euro per transplantatie.

Zoals eerder beschreven door ons, werd de eerste uitgevoerde niertransplantatie in Suriname, bekostigd door de George Subraj Foundation uit Amerika. Dit is een verdienste van Gopalrai, want dit fonds is door haar binnengehaald vanwege haar netwerken. Waar men in de afgelopen twintig jaar bezig is geweest met het voornemen om in Suriname niertransplantaties uit te voeren, is het haar gelukt om dat binnen één jaar een succesvolle niertransplantatie te bewerkstelligen; en kosteloos ook nog.

In deze video kunt u beluisteren wat het toenmalige commissielid Niertransplantaties, mevrouw Samantha Gadjradj meedeelt over Gopalrai.

Suriname is te kijk gezet bij de Amerikanen en de foundation
De manier waarop Gopalrai in de media en tot zelfs in het parlement beklad werd, is de George Subraj Foundation uiteraard ook opgevallen. Zij hebben de zaak uiteraard ook met argusogen gevolgd. In een brief d.d. 9 september 2020 heeft de directeur van de George Subraj Foundation aan president Chan Santokhi meegedeeld zeer geschokt te zijn over de negatieve publiciteit die de door hun betaalde niertransplantatie heeft gehad in de Surinaamse media. Tevens bevestigt de directeur van de foundation de excellente kwaliteit van Gopalrai. Zie volgende passage uit de betreffende brief.

Schokkend voor ons was het feit dat de directeur van de foundation in zijn brief ook een sneer geeft aan president Santokhi, dat iemand als Gopalrai tenminste gewaardeerd zou moeten worden voor haar werk, in plaats van de laakbare behandeling via de media. Leest u zelf in de afbeelding hieronder wat de directeur van de foundation schreef naar Santokhi.

Below the belt
Een lid van de ontbonden niertransplantatie-commissie begon na de verkiezing te heulen met de VHP. Welingelichte bronnen uit Guyana melden dat die persoon (thans rijkelijk geaccommodeerd door de minister van Volksgezondheid), een medewerker van de foundation zover heeft gekregen, om Santokhi te melden dat de brief d.d. 9 september 2020 van de directeur van de foundation, vervalst was door Gopalrai en dat het door Gopalrai zelf geschreven was. Wij bedoelen de hier bovengenoemde brief, waarin de kwaliteiten van Gopalrai benadrukt worden door de directeur van de foundation.

Met diepe verontwaardiging deelt de directeur van de foundation in zijn brief d.d. 7 november 2020 aan de minister mee, dat zijn brief d.d. 9 september 2020 authentiek is en dus helemaal niet vervalst is.

Tot op dit niveau hebben de foundation en alle daarbij betrokken buitenlandse specialisten kennis van zaken kunnen nemen, namelijk de “broko bana” van de Surinaamse politiek. Suriname heeft op deze kinderachtige wijze haar eigen glazen ingegooid en zichzelf flink belachelijk gemaakt.

Een gouden kans voor Suriname is men kwijtgeraakt ten gunste van de medische maffia. Hier geven wij u een kort overzicht van de opleidingen van Gopalrai. Verscheidene bachelor en masteropleidingen maken hier deel van uit (ja, u leest het goed en telt u ze maar zelf op).

Haar complete cv kunt u hier downloaden.

Zij heeft zich gespecialiseerd in het hele proces om te komen tot een succesvolle niertransplantatie. Iemand met zo een bagage aan kennis en competenties op het juiste vlak, is moeilijk te vinden, maar dat hoeven wij niet meer uit teleggen als u haar cv ziet.

Thans doet zij promotieonderzoek op het vlak van niertransplantatie. Het behoeft geen uitleg wat iemand met zulke excentrieke kwaliteiten en opleidingen zou verdienen in Amerika of Europa (ongeveer 160.000 euro per jaar/ 13.333 euro per maand). Zij komt haar krachten geven aan Suriname en moet zich vervolgens verdedigen voor een relatief chicken feed van SRD 40.000 (ongeveer 2.051 euro) per maand (24.612 euro per jaar). Dit is de manier waarom Suriname omgaat met haar eigen kader.

Noot: Van de SRD 40.000 droeg zij 15.418 aan belastingen en sociale premies af, waardoor zij SRD 24.582 netto overhield.

Gopalrai was haar salaris dubbel en dwars waard, maar dan moet je die waarde ook inzien
Het Diaspora Medisch Team is voornemens dertig niertransplantaties per jaar uit te voeren voor een bedrag van 40.000 euro per transplantatie. Voor dertig transplantaties is dat 1.200.000 euro.

De door Gopalrai gecoördineerde transplantatie was kosteloos.

Indien wij ervan uitgaan dat zij omgerekend in 24.612 euro bruto per jaar zou verdienen, dan zou het de staat Suriname bij dertig transplantaties niets kosten. Zij zou de Staat Suriname dus 1.2 miljoen euro bespaard hebben, tegenover een salaris van slechts 24.612 euro per jaar.

Daartegenover kost het Diaspora Medisch Team de staat Suriname 1,2 miljoen euro per jaar. Dat is de prijs die u als samenleving betaalt voor het schofferen van een top Surinaams kader als Priya Gopalrai.

Tek dja!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG