Atompai was bevorderd tot inspecteur 2e klasse, terwijl anderen bleven wachten op hun bevordering

Milando Atompai
Print Friendly, PDF & Email

Over de commotie ontstaan bij delen van de politie met betrekking tot de benoeming van mr. Shivanand Ramlall tot commissaris van politie hebben wij onze eerdere column gepubliceerd, waarin alle nep-juridische bezwaren zijdens de Surinaamse Politiebond (SPB) zijn geanalyseerd door ons.

Uit de vorige column bleek, dat de inzet van de SPB niet is het terugdraaien van de benoeming van mr. Shivanand Ramlall, als commissaris van politie. De benoeming van hem gebruikt men als drogreden. De werkelijke inzet van de bond is de persoon Ramlall, omdat de argumenten die men nu tegen Ramlall gebruikt, erop duiden dat er met twee maten gemeten wordt. Wat voor anderen gegolden heeft, mag opeens niet gelden voor Ramlall.

Met betrekking tot de benoeming van Ramlall tot commissaris van politie, vindt de voorzitter van de SPB (Milando Atompai) dat er zoveel anderen nog zitten te wachten op hun benoeming, terwijl Ramlall nu benoemd/bevorderd wordt. Prima, dat mag hij vinden, maar hoe is het eraan toe gegaan bij zijn drie bevorderingen in minder dan twee jaar tijd, terwijl anderen nog jaren zaten te wachten op hun bevorderingen?

Grote promotiesprongen van Atompai tijdens NDP-regering
Op 23 juli 2018 is Atompai bevorderd van agent 2e klasse (drie strepen) naar agent 1e klasse (vier strepen). Per 1 december 2019 is hij vervolgens bevorderd van agent 1e klasse naar onderinspecteur van politie (drie knopen). Op 9 april 2020 is hij vlak vóór de verkiezingen door regering-Bouterse bevorderd tot inspecteur van politie 2e klasse (twee sterren). Opmerkelijk is het wel dat Atompai in minder dan twee jaar tijd grote promotiesprongen heeft gemaakt tijdens Bouterse II-regering.

Het verloop van de bevorderingen van Atompai in minder dan twee jaar
Links ziet u de bevorderingen van Atompai in minder dan twee jaar tijd en rechts ziet u de bevorderingen zoals die bij anderen aan toe gaan in meerdere jaren, met vergelijkbare diploma’s.

Hypocrisie van Atompai
Hierboven heeft u gezien in welke flits de carrière van Atompai is verlopen in een tijdsbestek van minder dan twee jaar tijd. Wij kennen niemand binnen het Korps Politie Suriname (KPS) die in minder dan twee jaar tijd zulke grote promotiesprongen heeft gemaakt; in minder dan twee jaar tijd, van drie strepen naar twee sterren!

Atompai is van drie knopen gelijk gesprongen naar twee sterren, zonder de inspecteursopleiding gevolgd te hebben. Dit, vanwege zijn universiteitsdiploma rechten. Noot: De wet biedt deze mogelijkheid, dus niks aan de hand tot zover.

Het probleem is wel het volgende. Anderen binnen het KPS met een universitair diploma, moesten de inspecteursopleiding van twee jaar wel volgen. Erger nog, toen Atompai bevorderd werd tot inspecteur 2e klasse, waren er zoveel andere politieambtenaren met een afgeronde inspecteursopleiding die jaren zaten te wachten op hun bevordering. Die kregen hun bevordering steeds maar niet, maar Atompai wel.

Bij deze laatste categorie was Atompai lid van het bondsbestuur, maar hij is niet opgekomen voor die andere collega’s die met een afgeronde inspecteursopleiding al jaren zaten te wachten op hun bevordering.

Tijdens de periode dat Atompai en consorten in het bondsbestuur zitten, is het fenomeen opgedoken dat politieambtenaren die een afgeronde hbo- of universitairdiploma hebben, slechts in een naast hogere rang bevorderd worden (dus geen grote promotiesprongen à la Atompai). Dit, terwijl zij ook recht hebben op een benoeming zoals die van Atompai. Echter heeft Atompai hiervan geen probleem gemaakt zoals hij plotseling met betrekking tot Ramlall doet.

Een collega van Atompai heeft op dit moment zelfs een rechtszaak aanhangig gemaakt om deze ongelijke behandeling tenietdoen, want die persoon beroept zich ook op de procedure zoals het eraan toe gegaan is bij Atompai (gelijkheidsbeginsel). Het beginsel van gelijkheid geldt alleen wanneer het Atompai en consorten uitkomt en wordt te pas en te onpas gebruikt (willekeur).

Dit alles brengt ons tot het vermoeden dat Atompai bondszaken heeft misbruikt ten eigen bate. Het is best mogelijk dat de NDP-regering (2015-2020) hem beloond heeft om hem rustig te houden, zodat hij geen vakbondsacties ontketent. In ruil daarvoor werd hij rijkelijk beloond met grote promotiesprongen. Hij is voorgetrokken of bevoordeeld, ten opzichte van andere collegae. Toen was Atompai stil en keek hij de andere kant op.

Kwestie Ramlall
In de kwestie met betrekking tot de benoeming van Ramlall tot commissaris van politie vindt Atompai opeens dat er zoveel mensen zitten te wachten op hun bevordering, terwijl Ramlall bevorderd wordt. De ophef die hij nu maakt met betrekking tot de benoeming van Ramlall, had hij ook moeten maken toen hij drie keer bevorderd werd in zeer korte tijd, terwijl anderen jaren zaten te wachten op hun bevordering.

In onze vorige column hebben wij aangetoond in hoeveel gevallen Atompai stil is geweest en de andere kant opkeek, maar dat hij in het geval van Ramlall opeens zijn stem laat horen en opeens ongelijke behandeling ziet. Wij kunnen niet anders concluderen dat er andere redenen aan ten grondslag liggen.

Een woord tot de leden van de SPB
Leden van de bond: pas op dat u niet misbruikt wordt door de politiebond voor de belangen van de bestuursleden van de bond of voor andermans belangen. Wilt u achter Atompai aanlopen? Prima, maar u moet niet klagen dat alleen hij en zijn bondsbestuursleden er beter van worden en u niet. Uw belangen worden juist geschaad door figuren als Atompai, die denken met powerplay zaken te kunnen realiseren.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG